2007 yılında dünyada yüzde 6 artan süper zengin sayısı Türkiye’de rekor artış kaydetti

8 Bin Yeni Dolar Milyoneri

Dünya genelinde yüksek varlıklı olarak adlandırılan, oturdukları konut ve tüketim kalemleri dışında her biri 1 milyon doların üzerinde varlığa sahip kişi sayısı 2007 yılında yüzde 6 oranında artarak 10.1 milyona çıkarken, Türkiye’de bu oran ortalamanın oldukça üzerinde bir artış (yüzde 17.5 ) göstererek 50 bine ulaştı. Merrill Lynch ve Capgemini tarafından hazırlanan 12 yıllık Dünya Varlık Raporu’nun sonuçlarına göre, Türkiye’deki dolar milyonerleri sayısındaki artış, yüzde 4.5’lik 2007 yılı büyüme oranı, enerji hariç ithalatın yavaşlaması, ihracatın hızlanması, tasarruf eğiliminin artması ve güçlenen liranın etkisiyle gerçekleşti.

Dünya genelinde yüksek varlıklı kişilerin varlık toplamı 2007 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9.4 artarak 40.7 trilyon dolara ulaşırken, yüksek varlıklı kişilerin ortalama varlık düzeyi 4 milyon doları aşmış oldu.

Petrol Coştu, Ortadoğulu Zenginleşti

Amerika ve Avrupa’daki dolar milyonerleri sayısındaki artış yavaşlarken, en büyük artış Ortadoğu (yüzde 15.6) ve Latin Amerika’da (yüzde 12.2) yaşandı. Ortadoğu’da özellikle yüksek düzeyde seyreden petrol fiyatları sayesinde ihracat gelirlerini arttıran yeni Ortadoğulu milyonerler doğarken, 2007 yılı Latin Amerika’da özellikle yüksek gıda ve enerji fiyatları sayesinde, gıda ve enerji ihracat gelirlerini artıran yeni Latin Amerikalı milyonerler yarattı.

Gayrimenkul Gözden Düştü

Rapora göre, dünya genelinde milyonerlerin varlıklarını nasıl yönettiklerine bakıldığında, milyonerlerin gayrimenkul yatırımlarını beklenenden çok daha önce ve çok daha büyük oranlarda azalttığı görüldü. Yüksek varlıklı nüfus, gayrimenkule ayırdığı payı 2007 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10 oranında azalttı. Ayrıca, milyonerlerin 2007 yılında daha güvenli ve bildik yatırımlarla yerel piyasalara yöneldikleri sonucuna varıldı.