Kişisel Bilgileri

 • Doğum Yeri: İstanbul

Eğitim

 • 1984-1989 İlkokul, Fevziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Lisesi
 • 1989-1995 Ortaokul ve Lise, Fevziye Mektepleri Vakfı Nişantaşı Özel Işık Lisesi
 • 1995-2001 Üniversite, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
 • 2002-2007 Psikiyatri Uzmanlık Eğitimi, İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
 • 2008 Psikiyatri Uzmanlığı
 • 2012 : Yrd.Doç.Dr.,Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi,Psikoloji Bölümü
 • 2014  :İstanbul Üniversitesi AUZEF Sosyoloji Bölümü,İkinci Üniversite Lisans  Eğitimi

Yabancı Dil

 • İngilizce: İyi (advanced)
 • Fransızca: Orta (intermediate)
 • İtalyanca:Orta (intermediate)
 • Almanca: Az(beginner)

Üyelikleri

 • Türk Tabipleri Birliği-İstanbul Tabip Odasi
 • Türkiye Psikiyatri Derneği
 • Kognitif Davranış Terapileri Derneği
 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği-Beşiktaş Şubesi
 • FID-Feyziyeliler Işıklılar Derneği
 • Darüşşafaka Life Gym Spor&Yaşam Merkezi

 

Aldığı Psikoterapi Eğitimleri

 • 2003, 2004: Uzm.Psk.Yavuz Erten, İçgörü – Teorikten Pratiğe Psikodinamik Yaklaşımlar
 • 2005: Dr.Murat Dokur, KİFTİ-Aile Terapisi Temel Kavramlar ve Giriş
 • 2006: Professional in Residence Program – Addiction Psychiatry-Betty Ford Center, USA
 • 2006, 2007: Prof.Dr. Mehmet Zihni Sungur – Kognitif Davranışçı Terapiler (Teorik ve Süpervizyon Eğitimi)
 • 2006, 2007: CETAD (1., 2. ve 3. Modüller)
 • 2009 : Beck Institute For Cognitive Therapy and Research-Leslie Sokol, PhD-Introduction to Cognitive Therapy of Depression, Anxiety Disorders and Personality Disorders
 • 2011 : Destekleyici Psikoterapi,TPD-Prof.Dr.Cem Kaptanoğlu
 • 2012: EMDR (TPD-Doç.Dr.Burhanettin Kaya)
 • 2012-2013: Aile ve Çift Terapileri-İlişki Psikoterapileri Enstitüsü (Dr.Nuşin Baydemir ve ekibi)
 • 2013: Mayo Clinic-Mayo School Of Continuous Professional Development:Aeschi West:Basic Principles in Working with Suicidal Patients -Vail,Colorad0,USA
 • 2014: ŞEMA Terapi Uygulamaları (Dr.AlpKaraosmanoğlu)
 • 2016: Mindfulness Temelli Terapiler (Mindfulness Institute)

Mesleki İlgi Alanları

 • Bağımlılık Psikiyatrisi
 • Anksiyete Bozuklukları
 • Kişilik Bozuklukları
 • Sinematerapi
 • Cinsel Terapiler
 • Kognitif Davranıçı Terapi
 • Dinamik Psikoterapi
 • Çift ve Aile Terapileri
 • Şema Terapi

Temel Psikiyatri Eğitimi

 • 2002 Kasım-2003 Aralık: Psikiyatri Kapalı Servis & Psikoz Polikliniği
 • 2003 Aralık-2004 Ekim: Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi
 • 2004 Ekim-2005 Temmuz: Nöroloji Rotasyonu: Hareket Bozuklukları & Epilepsi
 • 2005 Temmuz-2006 Şubat: Psikiyatri Genel Polikliniği
 • 2006 Şubat-2006 Mayıs: Dahiliye Rotasyonu, Endokrinoloji
 • 2006 Mayıs-2006 Eylül: Adli Psikiyatri
 • 2006 Eylül-2007 Ocak: Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi
 • 2007 Ocak-2007 Kasım: Geropsikiyatri
 • 2008 Ocak: Psikiyatri Uzmanlığı

Uzmanlık Tezi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Geriyatrik Psikiyatri Bilim Dalı Polikliniği’ne başvuran hastalarda anksiyete bozukluklarının sıklığı, sosyodemografik özellikleri, risk faktörleri ve depresyon komorbiditesinin değerlendirilmesi

Yayınları

 • Psychiatric Features of Caregivers of Parkinson’s Disease Patients with Dopamine Dysregulation Syndrome (DDS)
 • Dirençli Obsessif Kompülsif Bozuklukta Tedavi Yaklaşımları
 • Bipolar Depresyon Tedavisi
 • Features associated with the development of hallucinations in Parkinson’s disease
 • Herpes encephalitis as a cause of nonconvulsive status epilepticus
 • Harry Stack Sullivan
 • Bireysel, Sosyal ve Siklotimik Bir Adam: Alfred Adler

Çeviri

 • V. Singh, CL Bowden (Çev. A. Fuat Beşkardeş, S. Özdemir, M. Kerem Doksat) (2006) Bipolar Bozukluk Karma Dönemlerinin Tanı ve Tedavisindeki Gelişmeler. Yeni Symposium; 44: 23–34.

Kongre Bildirileri (Poster Sunumları)

 • The Comorbidity of Anxiety Disorders with Depression and the Associated Risk Factors in Geriatric Psychiatry Outpatients (17. European Congress of Psychiatry); A. F. Beskardes, T. Ertan, E. Eker
 • Evaluation of the Prevalence of Anxiety Disorders with Comorbidity of Depression Among Geriatric Psychiatry Outpatients (21. ECNP Congress, Barcelona-Spain,2008); A. F. Beskardes, T. Ertan
 • Obssesif Kompülsif Bozukluk Tanısı Konan Yaşlılarda Başvuru Belirtileri (41. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2005); B. Ö. Ünsalver, A. F. Beskardes, T. Ertan, E. Eker
 • Bipolar Bozukluğu ve Çoklu Madde Kullanımı Olan Bir Vaka’da Aripiprazol Tedavisi; Dr.A.Fuat Beşkardeş, Dr.Hülya Ensari (45.Ulusal Psikiyatri Kongresi)
 • Psikojenik Kökenli Dirençli Hıçkırıkların Mirtazapin’le Başarılı Tedavisi; Dr.A.Fuat Beşkardeş, Dr.Hülya Ensari (45.Ulusal Psikiyatri Kongresi) 
 • Şizofreni Hastalarına Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde Verilen Hizmetlerin Yaşam Kalitesi, Yetiyitimi, Genel Ve Sosyal İşlevsellik Üzerine Etkisi: 1 Yıllık Uygulama Sonuçları; Bülent Kadri Gültekin, Hülya Ensari, Derya Karaman, Ayşegül Koç, A. Fuat Beşkardeş (3.Toplum Ruh Sağlığı Günleri,2010)
 • Bir Alkol ve Madde Bağımlılığı Olgusunda Ketiapin Etkisi ve Kötüye Kullanımı. A.Fuat Beşkardeş (15.Bahar Sempozyumu,2011)
 • Fluoksetin Kullanımı İle Gelisen Bir Trismus Olgusu A.Fuat Beşkardeş (15.Bahar Sempozyumu,2011)
 • Çocuk ve ergenlerde psikofarmakoterapide CYP-450 enzimleri fenotiplemesi gerekli midir?

  Birim Sungu Danışmant1, Esra Sağlam1, Selime Çelik2, Ali Fuat Beşkardeş1, Nevzat Tarhan1 1Üsküdar Üniversitesi, NPIstanbul Hastanesi (Psikofarmakoloji Kongresi,2012)

Düzenlediği Kongreler

3.Toplum Ruh Sağlığı Günleri ”Toplum Temelli Ruh Sağlığı Modeli ve Uygulamaları, 25-28 Kasım 2010, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kültür Merkezi    http://www.bolutrs2010.org/

Psikiyatride İlgilendiği Konular

 • Anksiyete Bozuklukları
 • Bağımlılık Psikiyatrisi
 • Cinsel Terapi
 • Dinamik Psikoterapi
 • Duygudurum Bozuklukları
 • Geriatrik Psikiyatri
 • Kişilik Bozuklukları
 • Kognitif Davranıçı Terapiler
 • Sinematerapi, Biblioterapi

Görev Yeri

 • Ocak 2008-Mayıs 2008: Panik Atak Dostları Derneği (Pan Dost)
 • Mayıs 2008-Ekim 2009: Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi& Toplum Ruh Sağlığı Merkezi(TRSM), Psikiyatri Uzmanı
 • Kasım 2009- Eylül 2010 : Hakkari Asker Hastanesi (KKK Dağ ve Komando Tugayı Lojistik Destek  Komutanlığı 30 Yataklı Seyyar Cerrahi Hastane),Tabip Teğmen-Psikiyatri Uzmanı
 • Ekim 2010-Eylül 2011 :Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi,Psikiyatri Uzmanı
 • Eylül 2011-  Temmuz 2012   :Özel NPİstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi-Ümraniye,Psikiyatri Uzmanı-Turuncu&Mavi Klinik Sorumlusu
 • Aralık 2011-Aralık 2014  :TC Üsküdar Üniversitesi,İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi,Psikoloji Bölümü-Yrd.Doç.Dr.
 • Temmuz 2012-Kasım 2015 :Özel APEX Tıp Merkezi,Şişli- Psikiyatri Uzmanı
 • Aralık 2015-HALEN: Boylam Psikiyatri Enstitüsü/Levent – Psikoterapist
 • Aralık 2016-MEF Üniversitesi,PDR Bölümü,Öğretim Görevlisi
 • Mayıs 2017- Psikoloji Akademisi (Konsültan Hekim)
 • Eylül 2017-HALEN: Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (Öğretim Görevlisi)