Çeşitli tıp fakültelerinden öğretim üyeleri, Sağlık Bakanlığının son yıllardaki uygulamalarını protesto etti.

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Cem’i Demiroğlu Oditoryumu’nda gerçekleştirilen basın toplantısında, öğretim üyeleri adına konuşan Prof. Dr. Raşit Tükel, Sağlık Bakanı Recep Akdağ‘ın, hekimlik karşıtı söylemlerde bulunduğunu savundu.

Tıp fakültelerinin, hekim yetiştiren, bilimsel araştırma yapılan ve bilgi üretilen bir yer olduğunu ifade eden Tükel, üniversite hastanelerinin, son yıllardaki uygulamalar sonucunda iflasın eşiğine geldiğini belirtti.

Yeni düzenlemelerin üniversite hastanelerinin ayakta kalabilme koşullarını ortadan kaldırdığını kaydeden Tükel, ”Maliye Bakanlığından sağlanan koşullu mali yardımlarla varlığını sürdürebilen üniversite hastanelerine, bir sonraki aşamada, Sağlık Bakanlığına bağlanmak dışında seçenek bırakılmayacaktır” dedi.

Marmara Üniversitesi ve son birkaç yıl içerisinde açılan üniversite hastanelerinin, idari olarak Sağlık Bakanlığına bağlandığını anlatan Tükel, üniversite hastanelerinin bu uygulamalarla hizmet hastanesine dönüştürülmek istendiğini ileri sürdü.
Akdağ’a ‘özür dile’ çağrısı

Prof. Dr. Raşit Tükel, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın öğretim üyelerini, muayenehaneyi düşünen, eğitim ve araştırmayla ilgisi olmayan kişiler olarak tanımladığını öne sürerek, şöyle konuştu:
”Sağlık Bakanı’nın, performans sisteminin, tıp fakültelerinde eğitim ve araştırmayı artıracağını söylemesi, tıp eğitimi ve akademik yaşam adına büyük bir talihsizliktir. Niteliğe değil niceliğe önem veren, tıbbi uygulamaların, bilimsel, etik ve nitelikli olmalarına değil, sadece sayısına bakan, tıp öğrencilerinin ve asistan hekimlerin eğitimini değil, daha çok hasta bakarak para kazanmayı hedefleyen performans sistemi mi, tıp fakültelerinde eğitim ve araştırmayı geliştirecektir?”

Akdağ’ın öğretim üyelerine, performans sistemine çok uygun düşen bir öneride bulunduğunu belirten Tükel, şöyle devam etti:
”Bakan, ‘Sisteme karşı çıkmak yerine, kazanımınızı nasıl artıracağınız üzerinde çalışın’ demiştir. Sağlık Bakanı bu söylemleriyle, öğretim üyelerine, eğitim ve araştırma için değil, para kazanmak için çalışmayı önermektedir. Tıp fakülteleri öğretim üyeleri olarak, Sağlık Bakanı’nın tıp fakülteleri ve akademik yaşama ilişkin yaklaşım tarzını ve bunun arkasında yatan anlayışı kınıyoruz. Sağlık Bakanı’nı hekimlik karşıtı görüşlerinden dolayı öğretim üyelerinden ve hekim kamuoyundan özür dilemeye davet ediyoruz.”