Hekimler, Tam Gün Yasası çerçevesinde, tıbbi kötü uygulama nedeniyle talep edilebilecek zararlara karşı 30 Temmuz’a kadar mesleki sorumluluk sigortası yaptıracak.

Kamuoyunda ”Tam Gün Yasası” olarak bilinen düzenlemeyle özel ve kamuda görev yapanlarla serbest çalışan hekimlere mesleki sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu getirilmişti. Buna göre, kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, tıbbi kötü uygulama nedeniyle kendilerinden talep edilebilecek zararlar ile kurumlarınca kendilerine yapılacak rüculara (geri isteme) karşı sigorta yaptırmak zorunda. Bu sigorta priminin yarısı kendileri tarafından, diğer yarısı döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayanlarda ise kurum bütçelerinden ödenecek.
 

Özel sektörde çalışanlarla serbest hekimler

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleklerini serbest olarak icra eden tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar da yine mesleki mali sorumluluk sigortası yaptıracak. Bu sigortayı, serbest hekimler kendileri ödeyecek. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanların sigortasını ise ilgili kurum ve kuruluş yaptıracak. Bu hekimlerin sigorta primlerinin yarısı kendileri tarafından, yarısı da istihdam edenlerce ödenecek. İstihdam edenlerce ilgili sağlık çalışanı için ödenen sigorta primi, hiçbir isim altında ve hiçbir şekilde çalışanın maaş ve sair mali haklarından kesilemeyecek, buna ilişkin hüküm ihtiva eden sözleşme yapılamayacak. Yasa kapsamında olup zorunlu sigorta yaptırmayanlara, mülki idare amirince sigortası yaptırılmayan her kişi için 5 bin TL idari para cezası verilecek.
 

‘Devlet karşılasın’

30 Temmuzdan itibaren yürürlüğe girecek uygulamayı değerlendiren Sağlık Mensupları Dayanışma, Toplum Sağlığını ve Çevreyi Koruma Derneği (Sağlık-Der) Genel Başkanı Uzm. Dr. Kasım Sezen, dünyada sadece Türkiye’de kamuda çalışan hekimlerin sigorta primlerini kendisinin ödediğini öne sürerek, ”Devlet, kamuda çalışan hekimlerin primlerini ödemelidir” önerisini dile getirdi. Sezen, sorumluluk sigortasıyla hekimlerin, mesleki hata ya da bilgi yetersizliği nedeniyle hastalarına verdikleri zararlar sonucu açılan tazminat davalarına karşı güvence altına alınmalarının amaçlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti: ”Kamuda ya da özel sektörde çalışan hiçbir doktor ve sağlık çalışanı kasıtlı olarak hastasına zarar vermek istemez, bilerek insan hayatına kast etmez. Hizmet kusurunun kasıtlı olarak ortaya çıkması durumunda zaten hekim tazminat ödüyor. Ama her meslekte olduğu gibi sağlıkta da iş kazası meydana gelmişse bunu işveren, yani kamu ödemelidir.”
 

Özel hastanelerden destek

Özel Hastaneler Platformu Başkanı Dr. Mehmet Altuğ ise hekimlere zorunlu sorumluluk sigortası uygulamasını olumlu bulduklarını bildirdi. Bu sigortanın yaptırılmasının önemine işaret eden Altuğ, ”Araç veya ev aldığımız zaman hemen sigortasını yaptırıyoruz. Neticede biz hekimler bir iş yapıyoruz ve ürettiğimiz sağlık hizmeti karşısında kendimizi sigortalatmamız gerekir” diye konuştu. Altuğ, sigorta yaptırmayan hekimlere verilecek para cezasıyla ilgili de ”Yarın doğabilecek olumsuz sonuçlar karşısında daha yüklü tazminat bedelleri ödemek yerine bu sigortayı yaptırmak daha mantıklı” değerlendirmesinde bulundu.