HAKKANİYETLİ BİR SINAV İÇİN  SAĞLIK BAKANLIĞI’NA SON ÇAĞRI:

SÖZLÜ SINAV JÜRİLERİNİ AÇIKLAYIN

            Türk Tabipleri Birliği, 21 Ocak 2010’da başlayan klinik şefi, şef yardımcısı ve başasistan sınav sürecinin her aşamasını yakından izlemekte olduğunu HEKİM KAMUOYUNA daha önce duyurmuştu.

 

            Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası, yıllardır savunduğu ve birçok yargı kararı ile haklılığını kanıtladığı şef, şef yardımcısı ve başasistan atamaları ve sınavlarında tıpta uzmanlık alanının özenle korunması ve HEKİMLERİN TARAFINDA olmaya devam edecektir.

            Biz uzun yıllar üç aşamalı bir sınavı savunduk. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı’nın 21 Ocak 2010 tarihindeki sınav ilanını bazı çekincelerimiz olmakla birlikte olumlu karşıladık.

            Ancak Merkezi Bilgi Sınavı’nı ÖSYM’nin yapması konusunda ısrarcı olduk. 4 Nisan 2010 günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan merkezi bilim sınavında sorulan sorular haklılığımızı ortaya çıkardı. Birçok yanlış soru olması bir yana TUS-DATA sorularının sorulduğunu tespit ettik. Soru bankası kurmadan, soru hazırlama teknikleri dikkate alınmadan, yeterlik kurullarının deneyimleri yok sayılarak sağlık bakanlığı “KÖTÜ BİR SINAV” vermiştir.

Bakanlığın bu “KÖTÜ SİCİLİNİ” bildiğimiz için önümüzdeki 11-12-13 Haziran ve 18-19-20 Haziran 2010 tarihleri arasında yapılacak olan sözlü sınavlarla ilgili kuşkularımız vardır.

Bilindiği üzere Yönetmelik uyarınca jüri üyeleri Bakanlıkça oluşturulacak jüri havuzundan çekilecek kura ile belirlenecektir. Jüri havuzu ise, jüri sayısının iki katından az olmamak üzere Tıp Fakülteleri ile Eğitim ve Araştırma Hastanelerindeki, SCI, SCI-E , SSCI veya AHCI’ de kayıtlı dergilerde yayınlanmış en az üçü ilk isim olmak üzere yedi yayını olan şef ve/veya profesörler arasından oluşturulması gerekmektedir. 

Yönetmeliğin bu açık hükmüne rağmen Sağlık Bakanlığı web sayfasında, sözlü sınavları yapacak jürilerin üç kişiden oluşacağı dışında bir bilgiye yer verilmemiştir. Talebimiz olan; jüri havuzunun sınavdan önce ilan edilmesi ve usulüne uygun olarak oluşturulan havuzdan sınavda görev alacak asıl ve yedek jüri üyesi olacak hekimlerin isimlerinin Türk Tabipleri Birliği’nden bir temsilcinin de hazır bulunacağı bir ortamda kura ile belirlenmesi isteği karşılanmadığı gibi jüri havuzunun oluşturulup oluşturulmadığı, kura çekimi yapılıp yapılmadığı bilgisine sahip değiliz. Sınava girecek adaylar kuşku içindedirler. Jürilerinin açıklanmasını istemektedirler. Belirsizlik ve tedirginlik içinde sınava gireceklerdir. Şimdiden jürilerin tespit edildiği ve sınavda kazanacakların listesinin bile hazır olduğu dedikodusu yapılmaktadır. Bu gibi söylentilere son vermenin yolu açıklık ve şeffaflıktan geçer. Tüm meslektaşlarımızın şunu bilmesini isteriz;

Sınavların objektifliğine gölge düşürecek “EN KÜÇÜK BİR ŞÜPHEMİZ”  olması halinde gerekli yasal girişimleri başlatacağız.

YILLARDIR MÜCADELESİNİ VERDİĞİMİZ HAKLI TALEPLERİMİZİ BİR KEZ DAHA AÇIKLIYOR VE SAĞLIK BAKANLIĞI’NI GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ.

Jüri üyelerinin, Türk Tabipleri Birliği’nden bir temsilcinin de hazır bulunacağı bir ortamda usulüne uygun oluşturulan jüri havuzundan kura ile belirlenmesini ve ilan edilmesini,

Boş eğitici kadroları dahil olmak üzere tüm kadroların  hemen ilan edilmesini,

Yazılı mesleki bilim sınavının artık ÖSYM aracılılığı ile yapılmasını,

Boş bulunan şef, şef yardımcılığı kadrolarına sözlü sınavda başarılı olanların atanmasını,

Sınav takviminin her yılın Ocak ayında açıklanmasını talep ediyoruz.

 

İSTANBUL TABİP ODASI