TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Afet Komitesi Sekreteri Mücella Yapıcı, Emek Sineması’nın yıkılmasının da öngörüldüğü ”Kentsel Gelişim ve Yenileme” projesini engellemek için kamuoyu desteği beklediklerini söyledi.

İstanbul– TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Afet Komitesi Sekreteri Mücella Yapıcı, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde, proje kapsamında bulunan Emek Sineması’nın yıkılacağı iddialarına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

Bakanlar Kurulu’nun 20 Haziran 2006 tarihli kararıyla Emek Sineması’nın da bulunduğu alanı ‘‘yenileme alanı” ilan ettiğini belirten Yapıcı, bu karar gereği Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Bölge Kurulu’nun 9 Ekimde ön projeleri uygun bulduğunu anımsattı.

Emek Sineması’nın yıkımının öngörüldüğünü bu kararla ilgili olarak öncelikle yürütmenin durdurulması ve iptali için TMMOB olarak dava açtıklarını belirten Yapıcı, Emek Sineması’nın da içinde bulunduğu Tarlabaşı çevresinin sit alanı olarak kabul edilmesine rağmen ”yenileme ve taşıma” adı altında kültürel varlıkların yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını savundu.

Yapıcı, projenin Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi’ne ve Venedik Tüzüğü’ne rağmen ilerlediğini öne sürerek ”Kentsel Gelişim ve Yenileme Projesini engellemek için kamuoyu desteği bekliyoruz” dedi.

Avukat Can Atalay’da ”Kentsel Gelişim ve Yenileme projesi’nin dayandığı 5366 sayılı yasanın, 2863 sayılı yasayla çeliştiğini öne sürerek söz konusu kanunun Anayasa’nın 5, 35, 46 ve 63.üncü maddelerine aykırı olduğunu iddia etti.

Bu proje nedeniyle kültürel değerlerin yok olmasına sessiz kalınmaması gerektiğini belirten Atalay, kamuoyunun desteğini ve çözüm önerilerini beklediğini ifade etti.