Öğretim üyeleri, bir rektörde bulunması gereken en önemli vasfınAtatürkçülük olduğunu düşünüyor. Akademisyenler, rektörün laik olması gerektiğini de vurgularken, ülkenin önündeki en büyük sıkıntıyı ise ekonomik sorunlarolarak görüyor. Türkiye’nin bugünkü durumu, öğretim üyelerinin yüzde 70’ini memnun etmiyor. Üniversite öğrencileri ise parasal sıkıntılarla boğuşurken her 100 üniversiteliden 65’i okumak için çalışmak zorunda kalıyor, yüzde 24’ü ise ayda 200 YTL’den az gelirle geçiniyor.

Kök Strateji’nin, 1710 üniversite öğrencisi ve 705 öğretim üyesi üzerinde yaptırdığı araştırma, akademik dünyanın sıkıntıları ve ülkeye nasıl baktığına ilişkin önemli sonuçlar ortaya koydu. Gazi, Ankara, ODTÜ, 19 Mayıs ve Akdeniz üniversitelerinde, yüz yüze görüşmeile gerçekleştirilen araştırmanın, öğretim üyeleriyle ilgili kısmında ulaşılan sonuçların bazıları şöyle:

  • Öğretim üyeleri, rektör olacak kişinin taşıması gereken en önemli vasfı, yüzde 91.7’lik oranla Atatürkçülükolarak gösteriyor. Bunu, yüzde 90.5 ile adil olmak, 87.5’le delaik olmak izliyor. Akademik kimliği ön planda tutmak yüzde 85.9, modernlik yüzde 76.5, hoşgörülü olmakyüzde 71.2, ileri görüşlülükyüzde 56.8 ve sempatik olmak yüzde 52.1 tarafından rektör olmanın en önemli vasfı olarak görülüyor.
  • Öğretim üyelerinin yüzde 70.2’si ülkenin genel durumundan memnun değil. Memnun olanların oranı yüzde 19.1 olurken; 19.7’lik kesim iseyorum yapmamayıtercih ediyor.
  • Ülkenin geleceği açısından en korkulan şey, yüzde 76.8’lik kesimin üzerinde görüş birliğine vardığı ekonomik sorunlar“. Ülkenin en büyük sorunu yüzde 73.7’ye göre bölünme, 66.3’e göre irtica, şeriat, 62.4’e göresiyasi belirsizlik, 61.9 için işsizlik patlaması, 56.1 için darbe, 44.5 için ise savaş.”
  • En büyük sıkıntılarıgeçim derdi“. Diğer sıkıntılar ise sırasıyla; ailevi sorunlar, çalışma koşulları, sağlık sorunları“.
  • Öğrencileri için verimli çalıştığını düşünen öğretim üyesi oranı yüzde 25.4, çok verimli çalıştığı düşünenlerin oranı da yüzde 12.3.
  • Verim düşüklüğü nedenlerinin başında çalışma koşullarını gösteriliyor.

Üniversite öğrencilerinin verdikleri yanıtlar doğrultusunda ortaya çıkan tablo da şöyle:

  • Yüzde 24.7’lik kısmı ayda 200 YTL’den az, 19.4’ü ise 200 – 300 YTL gelirle geçiniyor.
  • Üniversiteliler, gelirlerinden en fazla harcamayı, kira için yapıyorlar. Diğer harcamalar ise ulaşım, gıda, eğitim gereçleri, eğlenceolarak sıralanıyor.
  • Öğrenciliğin yanı sıra yüzde 41.2’si yarım zamanlı, 12.8’i tam zamanlı, 11.1’i de tatillerde çalışmak zorunda kalıyor. Çalışmayan öğrencilerin oranı yüzde 34.9. Öğrencilerin yüzde 65’i okumak için çalışmak zorunda kalıyor.