Deniz Feneri e.V’nin kurucusu Gürhan, Almanya’da tutukluyken, İstanbul’da hazırlanan bir vekaletnameyle Karaman’ı vekil tayin etmiş! Aynı gün Gürhan’ın hisseleri Kanal 7’den Karahan’a devredildi

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu dünkü basın toplantısında Almanya’daki davada 5 yıl 10 ay hapis cezası alan Deniz Feneri e.V’nin kurucu başkanı Mehmet Gürhan’ın, iddianamede de adı sıkça geçen Kanal 7 sahibi Zekeriya Karaman’a geçen yıl verdiği “Genel vekaletname”yi basına dağıttı. Kılıçdaroğlu, bu belgeyi ’ilişkinin belgesi’ diye tanıttı. Ancak VATAN, bu vekaletnamenin çok daha büyük bir skandalın belgesi olduğunu ortaya çıkardı.

O tarihte cezaevinde

Belge Laleli’deki İstanbul 10. Noterliği’nde hazırlanmış. Noter İsmet Büyükkılıç’ın imzasını taşıyor. Mehmet Gürhan, bu genel vekaletnameyle Türkiye’deki tüm şirketleriyle ilgili işlem yapmaya Zekeriya Karaman’ı vekil tayin ediyor. Tarihi ise 21 Mayıs 2007…

Bu tarih çok önemli. VATAN bu tarihten yola çıkarak, ilişkiler ağını çözdü. Çünkü bu tarihte Gürhan, Frankfurt’ta Höchst cezaevinde tutuklu. Evet, yanlış duymadınız. Gürhan o tarihte hapisteydi.

Almanya’da mahkumiyetle sonuçlanan davanın iddianamesinde Gürhan’ın gözaltına alınışı şöyle anlatılıyor: “Gürhan 25.04.2007 tarihinde ve geçici olarak yakalanmış, 26.04.2007 tarihinden bu yana tutukludur.”

Noter Bey nereye gitti?

Peki nasıl oluyor da Gürhan, cezaevinde 28’inci gününde böyle bir vekaletnameyi istanbul’daki bir noterin huzurunda imzalıyor? Bunun yanıtını öğrenmek için Vekaletnameye daha dikkatli bakalım. Son bölümde noter şöyle diyor: “İşlerinin yoğunluğu nedeni ile daireye gelemediğinden mahallinde ve huzurunda imzalandığını onaylarım.” Yani ne olmuş? Gürhan Laleli’ye kadar ’iş yoğunluğundan’ gelemediği için Noter İsmet Büyükkılıç Gürhan’ın bulunduğu yere gitmiş. Peki nereye gitmiş olmalı? Höchst Cezaevi’ne mi? Hayır öyle bir kayıt yok.. Üstelik bu yasal olarak mümkün değil. Çünkü Noterlik Kanunu’na göre, noterler yalnızca bulundukları il sınırları içinde işlem yapabilir. Bu yüzden Eyüp’teki bir adrese gidildiği belirtiliyor.

O zaman, durum çok karışık. Yani ortada bir ’sahtecilik’ sözkonusu. Ya da şu ihtimaller geçerli: Gürhan’ın nüfus cüzdanın başkasının fotoğrafı yapıştırıldı, noterin yanıltıldı. Ya da Gürhan’ın çok benzeyen bir kişi dublörlük yaptı.

Telaşla devredildi

Hapisteki Gürhan’ın, “şirketteki ortaklığının devredilmesi “ için panikle Zekeriya Karaman’ı vekil atadığı anlaşılıyor. Ama bu telaş niye? VATAN muhabirleri, bu telaşın nedeni çözmek için Gürhan’ın ortak olduğu şirketleri araştırdı. İstanbul Ticaret Odası’na göre Gürhan’ın ’eski ortak’ göründüğü bir şirket var. Bu, ”Haliç Deniz taşımacılığı ve Turizm Limited Şirketi” (Bu şirket yabancı değil. Alman savcılar, 1.114.000 euro’ya alınan Atlas 1 gemisinin bağış paralarıyla alınmış olma ihtimalini belirtmişti.)

Şirketin bugünkü ortakları ise İsmail Karahan (Kanal 7 YÖnetim kurulu Üyesi) ile Beyaz Holding (Almanya’daki Weiss’in karşılığı Zekeriya Karaman’ın ortağı olduğu şirket).

Şirketin sermayesi ise 750.000 YTL. ”Eski ortaklar“ bölümüne bakınca Mehmet Gürhan’ın hissesini görüyoruz. Peki bu hisse ne zaman devredilmiş. Ticaret Sicil Gazetesi’ne bakınca legonun parçaları tamamlanıyor. Gürhan’ın hissesi 21 Mayıs 2007’de devredilmiş. Bu tarihe bir daha dikkat çekelim. Vekaletnamenin düzenlenme tarihi neydi o da 21 Mayıs 2007… Yani vekaletnameyi alan Zekeriya Karaman aynı gün Mehmet Gürhan’ın 50.000 YTL’lik (Yüzde 6.6’lık) hissesini devretmiş. Peki kime devretmiş? İsmail Karahan’a… Karahan kim? Kanal 7 Yönetim Kurulu üyesi… Almanya’daki Gürhan’lı, Karaman’lı, Akman’lı şirketlerin değişmez ismi…