ATO’nun raporuna göre, 510 bin yüksekokul mezunundan yalnızca 281 bini çalışıyor.

Ankara Ticaret Odası’nın “İş’te Yükseköğretim” raporu, neredeyse her ile açılan üniversitelerin işsizler ordusuna yeni neferler kattığını ortaya koydu. Her 100 yüksekokul mezunundan 36’sı işsiz.

Ankara Ticaret Odası (ATO), her 100 yüksekokul mezunu gencin 36’sının atıl durumda bulunduğunu, bunların yüzde 72’sinin de işsiz ve iş aramaktan ümidini kesmiş gençlerden oluştuğunu açıkladı.

ATO’nun, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yararlanarak hazırladığı “İş’te Yükseköğretim” başlıklı rapora göre, Türkiye’de 20-24 yaş grubunda, askerlik görevini yapmakta olanlar ile hastane ve cezaevinde bulunanlar hariç, 510 bin yüksekokul mezunu genç bulunuyor.

Sadece 281 bini çalışan bu gençlerin 44 bini yüksek lisans, dil ve mesleki eğitim gibi çeşitli kurslarla eğitim ve öğretim yaşamını sürdürürken geri kalan 185 bin genç ise atıl durumda bekliyor. Yüksekokul mezunu atıl gençler içinde en büyük grubu işsizler oluştururken bu 185 bin gençten 109 bini günlerini iş arayarak geçiriyor. Bu da her 100 yüksekokul mezunu gençten 21’inin işsiz olduğu anlamına geliyor.

24 bin yüksekokul mezunu genç ise iş bulmaktan ümidini kestiği için iş aramıyor. Atıl yüksekokul mezunu gençlerin yüzde 7’si, işsiz ve iş aramaktan ümidini kesmişlerden oluşuyor. Yüksekokul mezunu gençlerin sadece yüzde 55’i iş bulabiliyor. Tüm gençlerin üçte ikisi daha önce bir işte çalışırken işsiz kalanlardan oluşuyor. Bu oran, yüksek eğitimlilerde tersine dönüyor ve yüksekokul mezunu işsizlerin üçte ikisini ilk kez iş arayanlar teşkil ederken bu gençlerin yüzde 27.5’i bir yıl ve daha uzun süredir iş arıyor.

Yüksekokul mezunu genç kızlarda işsizlik oranı yüzde 30.4 ile en yüksek seviyeye ulaşıyor.