Anayasa Mahkemesi Tam Gün Yasası’nı kısmen iptal etti.

CHP’nin Tam Gün Yasası ile ilgili iptal başvurusunu inceleyen Anayasa Mahkemesi, üniversite öğretim üyelerinin bu görevleri dışında muayenehane açması ya da özel sektörde çalışmasını engelleyen düzenlemeyi iptal etti.

Anayasa Mahkemesi’nden üniversitelerdeki öğretim üyelerine “Tam Gün Yasası” konusunda müjdeli haber geldi. Yüksek Mahkeme, CHP’nin başvurusu üzerine yasanın üniversitelerdeki öğretim üyelerinin muayenehane açmasını engelleyen maddesini iptal etti. Yasa devlet hastanelerinde çalışan doktorlara 30 Temmuz’a, üniversite hastanelerinde çalışanlara ise 30 Ocak 2011’e kadar “ya hastane ya muayenehane” seçme zorunluluğu getiriyordu. Bu tarihe kadar seçimini yapmayanlar istifa etmiş sayılacaktı.

CHP, yılbaşında Meclis’te kabul edilen tüm hekimlerin “tam gün” çalışmasını düzenleyen 21 maddelik yasanın 11 maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Hekimlere, “Ya muuayene ya hastane” seçeneği getiren yasanın Anayasa Mahkemesi’ndeki görüşmeleri dün sona erdi. Başvuruyu iki gün inceleyen Anayasa Mahkemesi’nden üniversitelerdeki öğretim üyeleri için sevindirici karar çıktı. Şimdi muayenelerini kapatmak istemeyen Sağlık Bakanlığı hekimleri de dava açmaya hazırlanıyor. Devlet hastanelerinde çalışan doktorların muayenehane ya da tam gün çalışma seçeneği için 15 gün süresi kaldı.

ÖZEL MUAYENEHANE AÇABİLECEKLER

İptalin ardından üniversitede çalışan doktorlar 8 saatlik mesainin ardından muayenehane ya da özel hastanelerde çalışmaya devam edebilecekler. Mahkeme, yasanın 7’nci maddesinin ‘a fıkrası’ndaki “tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, aşağıdaki bentlerden yalnızca birindeki sağlık kurum ve kuruluşlarında mesleklerini icra edebilir” şeklindeki birinci tümcesinde yer alan ”…aşağıdaki bentlerden yalnızca birindeki… “ibaresini Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

DOKTORLAR DAVA AÇACAK

CHP yasanın sadece üniversite görevlileri ile ilgili kısımlarının iptali için başvurmuştu. Şimdi üniversite hastaneleri dışındaki örneğin Sağlık Bakanlığı hastanelerinde çalışan hekimler, eşitsizlik olduğu gerekçesiyle Danıştay’a dava açmaya hazırlanıyor. Çünkü bu hekimler yasanın 7’nci maddesinin a fıkrasındaki değişikliğin “Tam Gün”ün özünü ifade ettiğini belirterek, iptalin kendilerine de uygulanması gerektiği görüşünde. Türk Tabipleri Birliği (TTB) de bu konuda gerekli hukuki desteği vereceğini, doktorlardan gelen dilekçeleri Danıştay’a göndereceğini açıkladı.

Döner sermaye de iptal

Ayrıca Yüksek Mahkeme, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşlarında çalışan personele, döner sermayeye ek olarak performansa göre para ödenmesine ilişkin maddeyi iptal etti.

Bakan: Yasanın omurgası duruyor

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, “Yasanın ana omurgası duruyor. CHP, üniversite hastanesine giden bir vatandaş hocanın muayenehanesine gitmek zorunda bırakıldığında bunun hesabını veremez. Alınan kararı doğru bulmuyorumama uygulamak zorundayız” dedi. Akdağ, kararla ilgili HABERTÜRK’e şu değerlendirmeyi yaptı: “Tümdoktorları kapsamıyor. CHP, bu yasanın 11 maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne gitti. 4maddesi iptal edildi. Halkçı bir partiye yakışmıyor. Altında Kemal Kılıçdaroğlu’nun imzası var. Niyete bakmak lazım. Büyük ayıp. Kılıçdaroğlu, çokmeşgul olacak ki bu konudaki seslenişimi duymuyor. Önemli birmeseleyi gözden kaçırıyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve CHP mızrağı çuvala sığdıramazlar. Kamuda çalışan hekimlermuayenehane çalıştıramazlar. Üniversitedeki doktor akşam17.00’den sonramuayenehane çalıştırabilecek. YÖK’ün bu konuda nasıl bir tutumu olacak bilmiyoruz.”

GAZETE HABERTURK/ HT EKONOMİ/ DENİZ BİLİROĞLU