Doksan dört uzmanlık dalına ilişkin müfredat çalışmalarına devam eden Tıpta Uzmanlık Kurulu, tamamlanan müfredat programlarını peyderpey açıklayacak; rotasyonlarla ilgili çalışmaların da sonuna gelindi. Kurul bu ay sonu tekrar biraraya gelecek. Çekirdek müfredatların uygulanması sonucunda, eğitim sürelerinin değiştirilmesi yeniden gündeme gelebilir

ANKARA/MEDİMAGAZİN

Gündeminde çekirdek eğitim müfredatı ve rotasyon konusu bulunan Tıpta Uzmanlık Kurulu Nisan ayı sonunda tekrar toplanacak. Rotasyonlarla ilgili çalışmalar hemen hemen tamamlandı. Eğitim müfredatları ise tamamlanma aşamasında. Çekirdek müfredat ve rotasyonların belirlenmesinin ardından, uzmanlık dallarının eğitim ile ilgili standartları gündeme gelecek.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürü Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği’nin yayınlanmasının ardından, üzerinde çalışılan çekirdek eğitim müfredatı ve rotasyonlar konusunda bilgi verdi.

Müfredat komisyonlarının büyük oranda çalışmalarını tamamladığını belirten Kapıcıoğlu, “Çekirdek müfredat ile ilgili çalışmalarını tamamlamayan uzmanlık komisyonları da var. Çalışmalar Nisan ayının sonuna kadar devam edecek, süreyi uzattık. Nisanın son haftası yapılacak Tıpta Uzmanlık Kurulunun gündeminde de bu konu ele alınacak. Bundan sonra müfredatlar arasında uygun görülenler hızlı bir şekilde resmiyet kazanacak” diye konuştu.

Müfredat peyderpey açıklanacak
Yaşanılan sürecin son derece normal olduğunu belirten Kapıcıoğlu, şunları söyledi:

“İnsanlarda çok büyük bir beklenti var, bir an önce çekirdek müfredatların resmiyet kazanıp uygulanır hale gelmesini istiyorlar. Bunu biz de istiyoruz, ki bu çalışma ileride yapacaklarımız için bir ön adım niteliği taşıyacak. Bu süreçte biraz zaman geçmesi doğaldır. Bunu öngörüyorduk. Nisan sonuna kadar çalışmalar devam edecek. Tıpta Uzmanlık Kurulu da mutat olduğu üzere, her ay toplanıyor. Normalde en az yılda 2 kez toplanması öngörülen Kurul, çalışmaya başladığı günden bugüne kadar her ay en az iki gün olmak üzere toplanıyor.

Yılların birikimi var tabii, yıllardır ortaya konamamış bir çekirdek müfredat var. 94 dalda bunu yapmaya çalışıyoruz. Çalışmalarını büyük oranda tamamlayanların yanı sıra henüz tamamlalayamayanlar da var. Doksan dört uzmanlık alanının hepsi birden aynı anda resmiyet kazanmayabilir. Bunların içinde hazır olanlar Tıpta Uzmanlık Kurulunda görüşülerek uygun görülenler hemen çalışmalara başlarken, eksik olanlar bir sonraki sefer ele alınabilir. Bu şekilde kademeli geçiş de söz konusu olabilir. Arzumuz elbette hepsinin birden başlaması.

Yeni kurulan yan dallar da var, çok kadim eski dallarımız var; bunların içinde bazı tartışmalı konular var. Ama ben umutluyum. Çok fazla uzun sürmeden müfredatlar ortaya çıkacak. Ancak şunu da belirtmek isterim ki, çekirdek müfredatların belirlenmesinde öngörülenden daha fazla gecikme söz konusu olursa müfredatları belirlenmemiş dalların uzmanlık öğrencisi kontenjanlarının tespitinde de gecikmeler olabilir.

Müfredat komisyonlarındaki üyelerin bir kısmı zaten ilgili uzmanlık derneğinin müfredat çalışma komisyonunda ve kurullarında çalışmış kişiler. Dolayısıyla bugüne kadar yapılmış çalışmalar da komisyonlar aracılığıyla değerlendirilmektedir. Müfredat komisyonları, uzmanlık derneklerinin ve eğitim kurumlarının yaptığı çalışmaları dikkate alıyorlar; böylece uzmanlık derneklerinin görüşleri de değerlendirilmektedir.”

Rotasyonlar büyük ölçüde tamamlandı
Gündem çok yoğun olduğu için rotasyon konusunu geçen toplantıda ele alamadıklarını ifade eden Kapıcıoğlu, “Umuyorum ki bu ayki toplantıda rotasyonlarla ilgili hususu görüşmeye başlayacağız. Belki onu da önümüzdeki ay uygulamaya koyabiliriz, diye düşünüyorum. Çünkü rotasyonlarla ilgili çalışmalar hemen hemen tamamlandı. Problemli hususlar var mutlaka ama müfredattan daha hızlı resmiyet kazanacağını düşünüyorum. Öncelikle çekirdek müfredat ve rotasyonlarımızı resmileştirmemiz gerekiyor; ondan sonra standartlaştırma çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

“Yönetmelik değişiklikleri yapacağız”
Kapıcıoğlu, Uzmanlık Yönetmeliği’nin farklı açılardan dava konusu olmasına ilişkin olarak şunları söyledi: “Kurumlar gibi kişisel olarak da dava açılabiliyor. Herkesin Yönetmelik’te hoşuna giden-gitmeyen taraflar olabilir. Biz, eksik olan, ilave edilmesi gereken hususlarla ilgili değişiklik çalışmalarımızı yapacağız.

Gerekli değişiklikler gerçekleştirilecek. Yapılacak değişikliklerin neler olacağını şu an sıralamam mümkün değil. Bununla ilgili çalışmalarımızı önümüzdeki aylar içinde yapacağız” dedi.

Diş hekimliğinde değişiklik yok
Yönetmelik’te diş hekimliği uzmanlık ana dalı sayısının altıya yükseltilmesine ilişkin Danıştay’a açılan dava sonucu alınan yürütmenin durdurulması kararını değerlendiren Kapıcıoğlu, şunları kaydetti:

“Diş hekimliğindeki uzmanlık alanlarıyla ilgili birden çok dava var. Bunlardan bir tanesinde Danıştay yürütmeyi durdurma karar verdi. Bu, kişisel olarak açılan bir davaydı. Bu davada aslında Danıştay özet olarak şunu söylüyordu: ‘Neden 6 dalda uzmanlık ihdas edildi de ana bilim dalı olarak üniversitelerde kurulmuş olan “Diş Hastalıkları ve Tedavisi” dalı uzmanlık dalı olarak kabul edilmedi?’ Buradaki, yürütmeyi durdurma sebebi budur. Yönetmelik değişikliği yapıldığı takdirde konulardan biri de bu olacaktır. Diş hekimliğinde uzmanlık alanları oluşturma girişiminden geri dönüş söz konusu olmaz. Bu durum ülkemiz diş hekimliği eğitiminin gelişmesi açısından da çok önemlidir. Diş Hastalıkları ve Tedavisi adı altında üniversitelerde kurulan ana bilim dalının bir uzmanlık dalı olarak nasıl gerçekleşeceği bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak. Çünkü “diş hastalıkları ve tedavisi” adı ile dünyanın hiçbir yerinde bir uzmanlık dalı yok. Bu ad altında çalışmış olanların ne şekilde uzmanlık alanı içinde yer alacağına ilişkin düzenlemelerin yapılması söz konusu olabilir, bu konuda çalışması olan hiç kimsenin uzmanlık alanları dışında kalmaması için gayret sarf edilecek. Değişiklikler bu yönde olacak.”

Eğitim süreleri değiştirilebilir
Bazı uzmanlık derneklerinin, Avrupa’da üyesi oldukları uzmanlık dernekleriyle eğitim süresi yönünden farklılık yaşayacağı ve üyeliklerinin tehlikeye gireceği yönündeki tartışmaların hatırlatılması üzerine Kapıcıoğlu şu açıklamayı yaptı:
“Üyeliğin tehlikeye girmesi neden söz konusu olsun? Avrupa’daki tüm ülkelerde ihtisas süreleri birbirinin aynı değil. Birinde 4 yıl, birinde 5 yıl olabiliyor. Yani ‘Bütün Avrupa ülkelerinde bir uzmanlık dalının ihtisas süresi şudur’ diyemiyoruz. Her ülke kendine göre bir sistem geliştirmiştir. Bizim de Avrupa Birliği üyelik sürecinde uymak zorunda olduğumuz, Avrupa Birliği belgeleri var.

Burada yer alan uzmanlık alanlarıyla ilgili minimum süreleri yönetmelik çalışmalarında temel alınmıştır. Bizim müfredatlarımız ve rotasyonlarımız belirleneceği için asgari süreler belirlenmiştir. Ülkemizin hekime de uzman hekime de ihtiyacı var. Bu sebeple mümkün olduğu kadar uzmanlık eğitimi sürelerini asgari düzeyde tutmamız uygun olacaktır. Zaman içinde, belirlenen çekirdek müfredatların uygulanması sonucunda, belirlenen süre yetmiyorsa sürelerin değiştirilmesi ileride söz konusu olabilir. Öte yandan bazı dallardaki rotasyon sürelerinin yeniden düzenlenmesiyle eğitim sürelerinde nisbi bir genişleme söz konusu olacaktır. Çekirdek müfredatımız ve o alana ilişkin rotasyonlar belli olduktan sonra eğitim sürelerini çok daha net konuşabiliriz.

‘Bu süre, bu uzmanlık alanının eğitimine yetmez’ deniyor. Neye göre deniyor? Ortada resmi bir müfredatımız yok. Şu an hangi kurumun hangi müfredatı uyguladığını bilemiyoruz, denetleyemiyoruz. Bunlar uygulanabilir hale geldikten sonra durum daha net ortaya çıkacak. Belki denecek ki, ‘Bu kadar süre fazla, belki de az.’ O zaman sürelerin değiştirilmesi gündeme gelebilir.”