Psikiyatri

Kalıtımsal kökenli ya da sonradan gelişen beyin yapı ve biyokimyasındaki değişiklikler sonucu oluşan akıl hastalıkları ile aile düzeni, eğitim süreci, meslek ya da evlilik gibi çevresel etkenlerin etkisi ile gelişen psikolojik rahatsızlıkların tanısı ve tedavisi ile uğraşır.

Psikiyatrik rahatsızlık dendiğinde kişinin işlevselliğinin bozulması ve kişide belirgin bir sıkıntı ve beraberinde ruhi ve vücutsal belirtiler oluşturarak önemli derecede gerilime yol açar. Psikiyatri bu gibi durumlarda bireyin bu sorunlarla uygun bir biçimde baş edebilmesi, olgun ve başarılı bir çözümler üretebilmesini, kendisi ve çevresiyle barışık mutlu bir hayat sürdürmesini amaçlar. Psikiyatrinin inceleme alanları içerisinde cinsel bozukluklar, demans, depresyon, dissosiyatif bozukluklar, fobiler, intihar, karmaşık duygular, kendine zarar verme, travma sonrası bozukluklar, kişilik bozuklukları, mani, obsesif kompulsif, panikatak, psikomatik, şizofreni, paranoya, stres ve buna bağlı gelişen hastalıklar gibi kişinin ruhsal anlamda kendini farklı ve kötü hissetmesine neden olan bütün rahatsızlıkları inceler ve bunların tedavi yöntemleri hakkında araştırmalar yapar.

En iyi beş doktor

Psikiyatri alanında anket çalışmamıza toplam 22 doktor katıldı. Onların oylarıyla belirlenen en iyi beş doktor şunlar:

 1. Prof. Dr. Özcan Köknel,
 2. Doç. Dr. Oğuz Karamustafalıoğlu,
 3. Prof. Dr. Erdal Işık,
 4. Prof. Dr. Aysel Ekşi,
 5. Prof. Dr. Engin Eker…

En iyi beş hastane

Bu alanda doktorların seçtiği en iyi beş hastane ise şöyle:

 1. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Tel: (0212) 543 65 65,
 2. Hacettepe Tıp Fakültesi Tel: (0312) 305 15 20,
 3. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0312) 363 33 30,
 4. İÜ Tıp Fakültesi Tel: (0212) 534 00 00,
 5. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0232) 388 19 20.

Nöroloji

Sinir sistemi hastalıkları ile uğraşan tıp dalı. Başağrısı, baş dönmesi, merkezi sinir sistemi damar hastalıkları, hareket bozuklukları, parkinson gibi sinir sistemi hastalıkları, felçler, bunama, epilepsi, uyku
bozuklukları bu dalın inceleme alanına girer. Bu dalın yan dalı ise çocuk nörolojisi.

En iyi beş doktor

Nöroloji alanındaki anket çalışmamıza katılan toplam 15 doktorun oyuyla seçilen en iyi beş doktor şöyle sıralanıyor:

 1. Prof. Dr. Cumhur Ertekin,
 2. Prof. Dr. Aksel Siva,
 3. Prof. Dr. Turgay Dalkara,
 4. Prof. Dr. Yakup Sarıca,
 5. Prof. Dr. Kaynak Selekler…

En iyi beş hastane

Anket çalışmamıza katılan doktorların seçtiği en iyi beş hastane ise şöyle:

 1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0232) 388 19 20,
 2. İÜ Tıp Fakültesi Tel: (0212) 534 00 00,
 3. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0312) 305 15 20,
 4. İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tel: (0212) 588 48 00,
 5. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel: (0242) 227 43 43.