İstanbul Tabip Odasına üye bir grup sağlıkçı, 19-20 Nisan tarihlerinde yapacakları iş bırakma eylemini duyurmak için Kadıköy’de eylem yaptı.

İstanbul– Kadıköy İskelesi önünde toplanan grup, ”19-20 Nisan’da sağlık hizmeti sunulmayacaktır” yazılı pankart açarak, çeşitli sloganlar attı. Grup adına açıklama yapan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu, Türkiye’deki bütün sağlık çalışanlarının 19-20 Nisan tarihlerinde sağlık hizmeti sunmayacaklarını bildirdi.

Bu eylemin hastalara karşı olmadığını kaydeden Çerkezoğlu, ”Eylemimiz sağlık çalışanlarını mutsuz, hastaları mağdur eden, sağlığı ticarete, hastaları müşteriye, hastaneleri ticarethaneye dönüştürmeye çalışan sağlık politikalarına karşıdır” dedi. ”19-20 Nisan Salı ve Çarşamba günleri Türkiye’deki bütün sağlık kurumlarında, tıpkı hafta sonlarında olduğu gibi, tıpkı 9 günlük bayram tatillerinde olduğu gibi, yatan hastalar ve acil servisler dışında sağlık hizmeti sunmayacağız” diyen Çerkezoğlu, eylemde önlükleriyle, dövizler, pankartlar ve sloganlar eşliğinde hastane bahçelerinde toplanıp basın açıklamaları ve bildiriler okuyacaklarını kaydetti.

Mesleki bağımsızlıklarına, mesleki onurlarına saygılı, herkese eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık hizmeti isteyeceklerini dile getiren Çerkezoğlu, ”Sağlık hizmetini üreten biz sağlık çalışanları, ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın mağduru olmak istemiyoruz” diye konuştu.
Grup üyeleri, açıklamanın ardından yanlarında getirdikleri beyaz balonları havaya uçurduktan sonra dağıldı.

Öte yandan, İskele Meydanı’nda toplanan Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Değişim Sendikası (Sağlık Değişim Sen) üyesi bir grup sağlıkçı da sağlık çalışanlarının özlük hakları, anayasal hak olan aile bütünlüğünün sağlanması, adil döner sermaye dağılımı, sağlık sistemindeki farklı statülerin ortadan kaldırılması ve taşeronlaşmanın kaldırılması istemiyle eylem yaptı.