Ankara– TTB Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısı, Türkiye’nin dört bir yanındaki hekim, hemşire, öğrenci ve diğer sağlık çalışanlarının seslendirdiği ‘‘Sözlerimi Geri Alamam” isimli şarkının video gösterimi ile başladı. Gösterimin ardından TTB Merkez Konseyi Başkanı Eriş Bilaloğlu, ”Tek Ses Tek Yürek” sloganıyla yola çıkılan miting ile ilgili ayrıntıları paylaştı.

Miting Tertip Komitesi adına konuşma yapan Bilaloğlu, sağlık çalışanları ve meslek örgütlerinin bu alanda yaşanan son gelişmeleri uzun süredir tartıştıklarını, neler yapılabileceği konusunda değerlendirmede bulunduklarını anlattı. Görüşmelerde, ”sağlıkta işler iyi gitmiyor” sonucuna varıldığını ifade eden Bilaloğlu, ”İşin özü sağlık alanının üretenleri olarak bizler ne yapıldığını, neye zorlandığımızı ve halka sunulan hizmetin niteliğini, sağlık alanındaki eğitimin halini, hızlı sağlık insan gücü ‘yetiştirme’ politikalarının seyrini biliyoruz” dedi.

Bilaloğlu, bu değerlendirmelerini daha yüksek sesle söylemek üzere 13 Martta Ankara’da miting yapılacağını belirterek, mitingde taleplerini bir kez daha dile getireceklerini kaydetti. Gelişmelerin de takipçisi olacaklarını vurgulayan Bilaloğlu, ”Miting, bu anlamda bir buluşma, bir başlangıç, bir çığlık, bir uyarı ve moral günü olacaktır” diye konuştu.
 

Sağlık çalışanları beyaz önlüklerini giyecekler

Bilaloğlu’nun verdiği bilgiye göre, mitinge düzenleyici kurumların üyeleri başta olmak üzere sağlık çalışanları ve eğitim alanlar katılabilecek. Sağlık çalışanları mitinge beyaz önlüklerini giyerek gelecekler. Öğrencilerin de yer alacağı mitingde, örgütler ve kurumlar adlarını yazan bir pankart taşıyabilecekler. Ancak farklı renk oluşturacak flama, bayrak, pankart olmayacak. Sağlıkla ilgili dövizler açılabilecek.

Gerekli başvurunun yapıldığı ve iznin alındığı miting, 13 Martta saat 11.00’da Gar önünde başlayacak ve Sıhhiye’de sona erecek. Ankaralılar, en geç saat 10.00’da Gar önünde ev sahibi olarak hazır bulunacak. Mitingi, TTB, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği, Çevre ve Sağlık Derneği, Devrimci Sağlık İş Sendikası, Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanları Derneği, Sağlık Memurları Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü, Sağlık Teknisyen ve Teknikerleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Tıbbi Laboratuvar Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği ve Türk Hemşireler Derneği düzenliyor.