Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 23 ülkede, 31 binin üzerinde kişi arasında gerçekleştirilen Philips Global Sağlık ve İyi Yaşam Endeksi araştırması, insanların sağlık ve iyi yaşam anlayışlarını global bir bakış açısıyla ortaya koyuyor.

Royal Philips Electronics (AEX: PHI, NYSE: PHG) “Philips Global Sağlık ve İyi Yaşam Endeksi: Küresel perspektif” raporunu yayınladı. Rapor, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan Krallığı ve Singapur’da yaşayanların; Japonya, Avrupa’nın büyük bölümü ve Amerika gibi dünyanın en gelişmiş ekonomilerine sahip ülkelerinde yaşanlara oranla, sağlık ve iyi yaşam koşulları hakkında daha pozitif hissettiklerini ortaya koyuyor. Bu sonuçlar, raporda sağlık ve iyi yaşamın temel etmenleri olarak tanımlanan sağlık, iş ve kişisel ilişkilerle bağlantılı konulara, kişilerin verdiği önem ve memnuniyet derecelerindeki farklılıkları yansıtıyor.

Philips Sağlık & İyi Yaşam Merkezi Direktörü Katy Hartley konuya ilişkin görüşlerini “Philips insan odaklı bir kurumdur ve Philips Endeksi, giderek artan dünya nüfusunun gereksinimlerini karşılayabilmek için insanların sağlık ve iyi yaşam anlayışına yön veren etkenleri araştırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir” diye ifade etti.

Dünya çapında sağlık ve iyi yaşam alanında mega trendleri inceleyen rapor, Philips Sağlık & İyi Yaşam Merkezi tarafından, 23 ülkede 31 binin üzerinde kişiyle gerçekleştirilen anket ile küresel ölçekte geniş kapsamlı bir tüketici araştırma girişiminin temelini oluşturuyor.

Araştırmanın yapıldığı ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Türk Philips CEO’su ve Saglık Bakım Genel Müdürü Willem Rozenberg “Toplumların sağlık ve yaşam kalitesini geliştirmek için çalışan bir firma olarak, 80 yıldan bu yana başarıyla faaliyet gösterdiğimiz Türkiye’de gerçekleşen bu araştırma, Türk halkının sağlık ve yaşam alışkanlıklarını, eğilimlerini, mevcut durumlarını net bir biçimde anlamamıza ve ihtiyaçlarını daha bir doğru biçimde tespit etmemize fayda sağlayacaktır” dedi.

Philips’in Global Sağlık ve İyi Yaşam Endeksi’nin ortaya koyduğu sonuçlar şu şekilde:

“Gelişmekte olan ekonomilerde halkın sağlık ve iyi yaşam endeksi yüksekken, gelişmiş ülkelerde bu endeks oldukça düşük. Kilo konusundaki memnuniyetsizlik tüm ülkelerde yaygın; Türk halkının yüzde 73’ü ise kilolu olmadığını düşünüyor. En stresli ülkeler; Hindistan (%95), Tayvan (%94) ve Kore (%94). Türkiye’de birincil stres sebebi yüzde 76 ile ekonomik koşullar.

Orta Doğu’da (BAE %75, Suudi Arabistan %63) çalışanlar işlerinden en memnun olanlar; en az memnun olanlar ise Japonya (%21) ve İngiltere (%27). Avustralyalıların yüzde 50’si en az 90 yaşına; Türk halkının yüzde 41’i ise en az 71 yaşına kadar yaşayacağını düşünüyor. Türk halkı, sağlığını tehdit eden ilk üç potansiyel tehlike olarak; kalp krizi, yüksek tansiyon ve kanseri sıralıyor.”

Araştırmanın Türkiye Künyesi

Araştırmanın Türkiye ayağı, ERA Research & Consultancy tarafından Philips için gerçekleştirildi. Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun, Trabzon ve Van olmak üzere 12 ilde telefonla anket (CATI – Computer Aided Telephone Interviewing) yöntemi kullanılarak 1018 görüşme yapıldı. Görüşmeler kentsel ve kırsal alanlarda gerçekleştirildi. 18 yaş ve üzeri kitleyi temsil eden kadın ve erkeklerle görüşüldü. Saha çalışması 19 Temmuz – 11 Ağustos 2010 tarihlerinde gerçekleştirildi.