Nüfusun yüzde 47,6’sı fazla kilolu yada obez

Türkiye’de nüfusun yüzde 47.6’sı fazla kilolu veya obez. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2008 yılı verilerine göre her 100 erkekten 49’unun, her 100 kadından 46’sının fazla kilolu veya obez olduğu belirlendi.

Erkeklerde fazla kilolu veya obez olanların oranı yüzde 49.2 iken kadınlarda bu oran yüzde 45.9 oldu. Kırsal yerlerde yaşayan kadınlar arasında obez olanların oranı yüzde 19.6 ile diğer gruplara göre daha yüksek. Düşük kiloluların oranı ise yüzde 6.2 ile en yüksek kentsel yerlerde yaşayan kadınlarda görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2008 yılı Türkiye Sağlık Araştırması’nın revize sonuçlarını yayımladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden elde edilen nüfus projeksiyonlarını 2009 yılında yenileyen TÜİK, bu kapsamda, 2009 yılından itibaren hanehalkı araştırmalarının sonuçlarını, revize edilen nüfus projeksiyonları kullanılarak ağırlıklandırdı. Bu nedenle TÜİK, 11 Mart 2009 tarihinde yayınlanan 2008 Türkiye Sağlık Araştırmasının sonuçları, yeni nüfus projeksiyonlarına göre revize etti. Haber bülteninde, 0-6, 7-14 ve 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin sağlık durumlarının yanı sıra 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerin tansiyon ölçümü, kan testi yaptıran bireylerin profili ile beden kitle indeksine ait bulgulara yer veren TÜİK, araştırmadan elde edilen diğer göstergelere ait sonuçlar ise, 2010 yılı içerisinde ayrı bir yayın olarak kamuoyuna duyuracak. 2008 yılı Türkiye Sağlık Araştırması’na göre Türkiye’de nüfusun yüzde 47.6’sının fazla kilolu veya obez olduğu görüldü.

0-6 yaş grubu çocukların en çok solunum yolu enfeksiyonu geçirdi

0-6 yaş grubundaki çocukların son 6 ay içinde geçirdikleri hastalıkların oranlarına bakıldığında; yüzde 38.7 ile üst solunum yolu enfeksiyonu (tonsilit, orta kulak iltihabı, farenjit), yüzde 26 ile ishal, yüzde 11.3 ile kansızlık, yüzde 9.1 ile bulaşıcı hastalıklar ve yüzde 9 ile ağız ve diş sağlığı sorunları ilk beş sırayı aldı. Bu sıralamanın kent-kır ayrımında değişmemekle birlikte cinsiyet ayrımında oransal farklılıklar içerdiği dikkat çekti.

Kırsal kesimde kadınlarda cilt hastalıklarının oranı yüzde 12,3

7-14 yaş grubundaki çocukların son 6 ay içinde yaşadıkları hastalık oranlarına bakıldığında; yüzde 46.2 ile enfeksiyöz hastalıkların ilk sırada yer aldığı, bunu yüzde 26.8 ile ağız ve diş sağlığı sorunlarının, yüzde 16.1 ile göz ile ilgili sorunların, yüzde 8.5 ile beslenmeyle ilişkili hastalıkların ve yüzde 8.4 ile cilt hastalıkların izlediği belirlendi. Kent-kır ayrımında bakıldığında bu sıralama erkeklerde aynı kalmakla birlikte, kırsal kesimde yaşayan kadınlarda cilt hastalıkları yüzde 12.3 oranı ile beslenmeyle ilişkili hastalıkların önüne geçti.

15 ve daha yuları yaştakilerin yüzde 22,5’i bel bölgesi problemlerinden şikayetçi

15 ve daha yukarı yaştakilerden kronik hastalık sorunu yaşadıklarını belirten bireylerin verdikleri yanıtlara bakıldığında en yüksek ilk 5 hastalık grubunun yüzde 22.5’ni bel bölgesi kas iskelet sistem problemleri, yüzde 17.7’sini romatizmal eklem hastalığı, yüzde 15.3’ünü ülser migren ve benzeri şiddetli baş ağrısı ve yüzde 14.8’ini hipertansiyon hastalığında yoğunlaştığı belirlendi. Her bir hastalık grubunda Türkiye genelinde erkeklerde görülen oranın kadınlarda görülen orandan düşük olduğu gözlendi. Kent ve kır ayrımında ise her bir hastalık grubunda hem erkeklerde hem de kadınlarda kırdaki oranların kentteki oranlardan yüksek olduğu belirlendi.E

En az bir ekz tansiyon ölçümü yaptıran bireylerin oranı yüzde61,1

Türkiye geneline bakıldığında 15 ve daha yukarı yaştaki bireylerden yaşamları süresince en az bir kez tansiyon, kolesterol ve kan şekeri ölçümü yaptıran bireylerin oranları sırasıyla yüzde 61.1, yüzde 32.8 ve yüzde 35.7 olarak belirlendi. Türkiye genelinde kentsel yerlerde yaşayan bireylerde ölçüm yaptırma oranı yüksek görülürken, cinsiyet ayrımında oranlara bakıldığında kentsel ve kırsal kesimde yaşayan kadınların oranı, erkeklerin oranından yüksek.