Sadece mimarlara değil herkese yönelik temel bir başvuru kaynağı olan “Mimarlık” çıktı.

Bu kitapta tarih öncesinden günümüze dünya mimarisinin yapı taşlarını bulacaksınız. İlkçağ’dan Ortaçağ’a, Rönesans’tan 20. yüzyıla belli başlı akımlar (Neoklasisizm, Modernizm vb.), tanınmış mimarlar ve önemli yapıtlar ortaya konuyor.

Her bölümün başındaki zaman çizelgeleri, o dönemdeki siyasi, toplumsal ve bilimsel gelişmelere dair kısa bir giriş, dönemin ünlü mimarlarına derinlemesine bakış ve önemli eserlerin resimleri kitabın akıcılığını ve anlaşılırlığını arttırıyor.

“Başvuru Kitapları” adı verilen bu yeni seri, ilerleyen günlerde serinin diğer kitaplarıyla devam edecek.Mimarlık, kitapçılardan 30 TL’ye, internet yoluyla http://kitap.ntvmsnbc.com adresinden de 24 TL’ye edinilebilir.