Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklik ile sektör önündeki engelleri kaldırarak, özellerin yüzünü güldürdü. Yeni düzenleme ile tıp merkezleri birleşip ‘hastane’ statüsüne geçebilecek. Özel hastanelerin birbirlerine yüksek teknolojik tıbbi cihaz satması engelleyen hükmü de kaldırdı.

ANKA

Ankara– Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü İrfan Şencan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni düzenleme ile bir yıl önce çıkarılan yönetmelik sonrasında ortaya çıkan sıkıntıların çözümünü amaçladıklarını söyleyerek, ayrıca özel hastanelerdeki hekimlerin çalışma şekilleriyle ilgili “kısmi, tam zamanlı ve konsültan” tanımları getirildiğini de belirtti.

Yeni düzenlemeyle yan dal ihtisası yapan hekimlere, aynı hastanede hem uzmanlık hem de yan dal uzmanlık alanları ile ilgili kadro verilmesinin önünü açtığını ifade eden Şencan, “Böylece özel hastanelerin yaşadıkları kadro sıkıntıları da giderilebilecek” dedi.

Şencan, daha önce bir poliklinik muayene odasında sadece bir hekimin çalışabilmesinin mümkünken bu sayının ikiye çıkarıldığını belirterek, şunları söyledi:

“Laboratuar ruhsatlarının da ilgili hekim yerine kurum üzerine çıkarılabilmesine olanak sağlandı ve bazı bürokratik işlemlerin azaltılmasına yönelik düzenlemeler de yapıldı. Ayrıca, daha önce özel hastane ve sağlık kurumlarının sadece kamu hastanelerinden hizmet alması mümkünken, artık tüm sağlık kurumlarından hizmet satın alabilecekler. Özel hastaneler bundan böyle Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi, illerde halk sağlığı laboratuarları gibi kurumlardın da hizmet satın alabilecek. Bu onlar açısından olumlu bir gelişme.”

Özel hastanelerin başka bir binaya taşınmalarının önündeki engelin de kalktığını kaydeden Şencan, “Bir özel hastane aynı il içinde nispeten daha az gelişmiş bir bölgeye taşınmak isterse, bu talep söz konusu ildeki hastane planlaması dışında değerlendirilerek onay verilecek” dedi.

Bir hekim başka özel hastanelerde de çalışabilecek

Özel hastanede tam zamanlı görev yapan bir hekimin, farklı 2 hastane ya da dal merkezinde daha kısmi zamanlı çalışabilmesine yönelik düzenleme de yapıldığını belirten Şencan, “Bu özellikle hasta yükü az branşlardaki doktorlar için önemli bir gelişme. Bir özel hastane hasta yükü az olan bir branşta tam zamanlı hekim istihdam etmek zorunda kalmayacak” diye konuştu. Daha önceki düzenlemeyi de hatırlatan Şencan, “Önceden özel hastanelerin mevcut yatak sayılarını artırma imkanları bulunmuyordu. Artık kadrolu doktor sayısının 3 katına kadar yataklarını artırabilecekler” dedi. Özel hastanelerin aynı zamanda yeni tıbbi hizmet binaları açabilmelerinin de önünün açıldığını ifade eden Şencan şöyle devam etti:

“İleri teknoloji yoğunluklu cihazların özel hastaneler arasında devrine imkan sağlanıyor. Yeni hekim istihdamı da olanaklı hale getirildi. Emekli hekimler, kadrosuzluk nedeniyle istihdam edilemeyenler ve 2 yıl yurt dışında çalışıp ülkeye dönenler özel hastanelerde istihdam edilebilecek.”

Tıp merkezleri birleşip özel hastaneye dönüşebilecek

Özel hastanelerle ayakta tedavi yapan sağlık kurumlarına binalarında küçük tadilatlar yapma olanağı verildiğini, büyük tadilatların ise yine ön izinle yapılabileceğini kaydeden Şencan, yeni düzenlemenin getirdiği en önemli yeniliklerden birinin de tıp merkezlerinin birleşmesine olanak sağlanması olduğunu söyledi.

Bir tıp merkezinin gerekli şartları taşıması durumunda hastaneye dönüştürülebileceğini ifade eden Şencan, “Eğer iki tıp merkezi bir araya gelince gerekli şartlara sahip olabiliyorsa, bu tıp merkezlerinin birleşerek hastane haline gelmelerine olanak sağlandı. Ancak hastane daha az gelişmiş tıp merkezinin bulunduğu bölgede faaliyet gösterecek” dedi