Türkiye’de halen 17 milyon sigara içicisi olduğu tahmin edilmektedir.

Sigara alabilmek için Türk halkı ortalama günde peşin ve nakit olarak 17 milyon dolar harcamaktadır. Yıllık sigara harcamaları 6.5 milyar doları bulmaktadır.

Bilimsel çalışma sonuçlarına göre sigara içen 17 milyon kişiden 4 milyonu hayatından 7 yıl, 4 milyonu 22 yıl kaybederek öleceklerdir. Türkiye verimli çağında, yetişmiş 4 milyon insan gücü kaybedecektir.

Sigaranın neden olduğu 50 hastalık nedeniyle Türkiye’nin yıllık sağlık harcamasının 2 milyar dolar civarında olduğu hesaplanmaktadır. Türk vatandaşları sigara satın almak ve neden olduğu hastalıkları tedavi ettirmek için yılda 8.5 milyar dolar harcamaktadırlar.

Sigara neden benzeri olmayan bir sağlık sorunudur

 • Her dozu zararlıdır.
 • Vücudun her kısmına zarar veren binlerce kimyasal içerir.
 • Yüksek bağımlılık yapıcı etkiye sahiptir.
 • Dünyanın en güçlü endüstrisi tarafından saldırgan reklam ve promosyon taktikleri ile satılır.
 • Sadece kullanana değil, maruz kalana da zarar verir.
 • Üreticinin önerdiği gibi kullanıldığında kullanıcıyı öldürür.

Dünya sigaralarını kim içiyor?

 • Kuzey Amerika % 4.7
 • Latin Amerika % 8.9
 • Batı Avrupa % 9.3
 • Orta ve Doğu Avrupa % 10.8
 • Afrika ve Orta Doğu % 11.8
 • Asya % 54.5

Dünya sigaralarının % 70’ini gelişmekte olan ülkeler içiyor.

Gelişmekte olan ülkelerin çoğu tarıma dayalı ekonomilerdir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu 1985 yılında Dünya tütünün % 73’ünün gelişmekte olan ülkelerde yetiştirildiği ancak yine bu ülkelerin % 63’ünün tütün ithal etmek için daha fazla para harcadıklarını rapor etmiştir. 1974-1976 yılları arasında gelişmekte olan ülkeler Dünya tütünün %49’unu tüketirken, 2000 yılında bu oranın %71’e yükselmiştir. Transnasyonel tütün endüstrisinin pazarı Dünyada 1991-2000 yılları arasında hacim olarak %5.2 , para olarak %4.4 artacakken, bu artış Asya’da %33 olacaktır. Bütün bu bilgiler tütün üreten gelişmekte olan ülkelerin gelecek yıllarda daha fazla tütün tüketeceğini ve tütün ithalatını arttıracaklarını göstermektedir.

Sigara tüketimi artan düşük gelirli ülkelerde ölümler de artacaktır. 2025 yılında Dünyada yılda 10 milyon kişi sigara nedeniyle ölecek, bu ölümlerin 7 milyonu gelişmekte olan ülkelerde olacaktır.

Sigara içinde ne var? 4000 kimyasal maddeden bazıları…

 • Benzen Dimetilamin
 • Nikotin Anatabin
 • Fenol Kateşol
 • Hydorkinon Kolesterol
 • Kinolin Laktik asit
 • Çinko Benzoik asit
 • Succinic acit Glikolik asit
 • Dioksin Dibenzofuran
 • Formik asit Asetik asit (sirke asiti)
 • 2-Naftilamin (Naftalin) 4-Aminobifenil
 • Nikel Polonyum 210 (radyoaktif)
 • Nitrojen oksit N-Nitrosodimetilamin
 • N-Nitrosodietilamin N-Nitrosopirrolidin
 • 1,3-Butadien Analin
 • Formaldehid Hidrazin
 • N-Nitrodietanolamin Kadmiyum
 • Benzopiren Benz[a]anthracene
 • Y-Bütirolakton Partikül
 • N-Nitrosonornicotine Karbonil sulfit
 • Karbon monoksit (egzos gazı) Karbon dioksit
 • Toluen Aseton
 • Akrolein Piridin
 • 3-Metilpiridin Hydrojen siyanit (siyanür)
 • 3-Vinylpiridin Amonyak
 • Metilamin Metil klorür

Sigara, hastalık ve ölüm

Sigara üreticisinin önerdiği gibi kullanıldığında tüketiciyi öldüren tek yasal üründür. Sigaranın 50 ayrı hastalık yaptığını ve bu hastalıklarda 20 kadarının öldürücü olduğunu bilmekteyiz. Sigaranın ilişkili olduğu ölümcül olmayan hastalıklar şunlardır:

Sigara içenlerde riski artan hastalıklar

 • Akut ülserli dişeti hastalığı Kas zedelenmesi
 • Kalp spazmı ( 20 kez artan risk) Boyun ağrısı
 • Sırt ağrısı Nistagmus ( anormal göz hareketleri)
 • Bacak ve kol damarları tıkanması (Burger hastalığı) Göz içi mantar hastalıkları
 • Oniki parmak barsağı ülseri Osteoporoz( Kemik erimesi) iki cinste de
 • Katarakt ( 2 kat artan risk) Osteoartrit ( eklem zedelenmesi)
 • Katarakt (arka kapsül altı- 3 kez artan risk) Penis (ereksiyon bozukluğu)
 • Kalın barsak polipleri Çevresel damar hastalığı
 • Crohn hastalığı ( iltihaplı barsak hastalığı) Zatürre
 • Depresyon Sedef hastalığı (2 kat artan risk)
 • Şeker hastalığı (Tip 2 ) Cilt kırışıklığı ( 2 kat artan risk)
 • İşitme kaybı Mide ülseri
 • Grip Romatizma – ağır içicilerde
 • Impotans (2 kat artan risk) Tendon zedelenmesi
 • Görme siniri hastalığı ( 16 kez artan risk) Tütün körlüğü
 • Eklem bağ zedelenmesi Diş dökülmesi
 • Maküler dejenerasyon ( görme noktası zedelenmesi- 2 kat artan risk) Tüberküloz
 • Sigara içicilerde işlev bozuklukları
 • Ejakülasyon ( hacim azalması) Sperm sayısı azalması
 • Doğurganlık azalması ( % 30) Sperm hareketi azalması
 • Bağışıklık sistemi bozulması Spermin yumurta dölleme yeteneği azalması
 • Erken Menapoz (ortalama1.74 yıl önce) Sperm şekil bozuklukları
 • Sigara içicilerde bulguları daha ağır olan hastalıklar
 • Astım Hipertiroidi ( Grave’s hastalığı)
 • Kronik nezle Multipl Skleroz
 • Şeker hastalığı görme bozukluğu Görme siniri iltihabı
 • Sigara içicilerde daha ağır ve inatçı olan hastalıklar
 • Nezle Zatürree
 • İltihaplı barsak hastalığı Tüberküloz
 • Grip
 • Öldürücü hastalıklar

Sigara içenlerin dörtte biri 70 yaşlarında , dörtte biri de hayatlarından 23 yıl kaybederek öleceklerdir. Bugün aramızda yaşayan 4 milyon Türk vatandaşı sigara içtikleri için 23 yıl erken öleceklerdir. Tüm dünyada sigara kullanımı nedeniyle 8 saniyede bir kişi ölmektedir.

Sigara nedeniyle oluşan bu ölümcül hastalıklar şunlardır:

Kanserler

 • Akciğer
 • Ağız ve nefes borusu
 • Yemek borusu
 • Mesane
 • Böbrek
 • Mide
 • Pankreas

Bulunamayan ilk odak

 • Kan kanseri
 • Kalp ve dolaşım
 • Koroner kalp hastalığı
 • Aort anevrizması
 • Kalp kası dejenerasyonu
 • Damar kireçlenmesi
 • Felç-inme

Diğerleri

 • Bronşit ve anfizem
 • Zatürre
 • Mide ve oniki pamak barsağı ülseri

Ölüm nasıl satılır?

Sigara firmaları ölümcül ürünlerini satabilmek için sadece Amerika Birleşik Devletlerinde yılda 8.4 milyar dolar, günde 23 milyon dolar pazarlama bütçesi harcarlar.

1988, Fritz Gahagan ( bir zamanlar 5 sigara firması danışmanı): ‘Ölümü nasıl satarsınız? Yılda 350 000 kişiyi, günde 1000 kişiyi öldüren bir zehiri nasıl pazarlarsınız? Geniş açık alanlarla, dağlarla,göllerle, deniz kıyılarıyla, genç sağlıklı insanlarla, atletlerle..’

Çokuluslu Sigara Şirketleri Nasıl Çalışır?

1960’lardan beri sigara firmaları sağlığa verdikleri zararlar ve pazarlama politikaları nedeniyle eleştirilmişlerdir. 1990’ların ortasından sonuna doğru eleştirilerin şiddeti artmış, mahkemelerde tazminat davaları birbirini takip etmiş, sigara firmalarının epeydir şüphelenilenleri yaptıklarını ortaya koyan 35 milyon sayfalık iç yazışmaları yayınlanmıştır. Bu gizli dökümanlar hiç bir zaman halkın görmeyeceği düşünülerek kaleme alınmış olup, sigara firmaları hakkında şu çıplak gerçekleri açığa çıkarmıştır:

 • Sigaranın zararlı sağlık etkilerini ve bağımlılık özelliğini bilerek inkar ettiklerini
 • Çocukları hedef alarak acımasız pazarlama taktikleri uyguladıklarını
 • Pasif sigara içme konusundaki bilimsel gerçekleri çarpıttıklarını
 • Tüketicileri düşük katran ve düşük nikotin sahte tanımları ile aldattıklarını
 • Gelişmekte olan ülkelerde saldırgan politikalar sürdürdüklerini
 • Sigara kaçakçılığına yardımcı olduklarını

Sigara şirketleri neden çocukları ve gençleri hedef alır?

Sigara şirketleri, müşterilerinin 1/3 ünün 13 yaşına kadar, % 90’nın da 20 yaşından önce sigaraya başladıklarını bilirler. Marka seçimleri çok erken yaşlarda belirlenir. Karlılığın devamı, hatta sigara endüstrisinin ayakta kalması 18 yaşın altındakilere satış başarısına bağlıdır. Marka sadakati sağlandığında geleceğin erişkin pazarı da garanti altındadır. Sigara firmalarının mahkemelerce el konulmuş yazışmaları, sigara firmalarının sistematik olarak çocuklara yöneldiğini ortaya koymaktadır. Sigaralarını eğlence ve sağlık kavramları ile eşleştirmek, gençlerin sağlık kaygılarını giderebilmek için reklamlarını spor dergilerine vermeyi ve spor etkinliklerine sponsor olmayı seçmişlerdir.

Tütün: farklı bir tüketici ürünü

Modern ekonomi teorisi tüketicinin bir ürünü alırken seçimi özgür iradesi ile yaptığı ve ürünün tam bedeli ödediği varsayımına dayanır. Tütün ürünlerinde ise durum tamamen farklıdır. Sigaraya başlayanların %90’I 18 yaşına gelmeden başlar ve bağımlı olurlar. Bir çok toplum 18 yaşının altındaki gençlerin doğru seçim yapamayacaklarını düşünerek onlara oy kullanma ve evlenme hakkı vermez. Dolayısıyla sigaranın, tüketicinin doğru karar veremeyeceği bir yaşta seçilen ve karar verme yaşında ise bırakılamayan bir ürün olduğu açıktır.

Diğer tarafdan, sigara hastalığa neden olarak yüksek maliyetli tedavi harcamaları gerektirir. Tedavi masrafları ise toplumun bütünün ödediği fon veya sigortalardan karşılanır. Sonuç olarak sigara tüketicisi satın aldığı ürünün tam bedelini ödememiş olur.

Sigara bırakmak için hiç geç değil!

Sigarayı bırakınca görülen yararlar

20 dakika: Kalp hızı ve kan basıncı normale döner
8 saat: Kan oksijen düzeyi normale döner, nikotin ve karbonmonoksit yarıya düşer
24 saat: Karbonmonoksit( eksoz gazı) tamamen kaybolur Akciğerler mukus ve sigara artıklarından kurtulmaya başlar
48 saat: Vücutta nikotin kalmaz Tat ve koku duyuları geri gelir
72 saat: Soluk alma normale döner Bronşlar gevşer, enerji düzeyi artar
2 – 12 hafta: Dolaşım düzelir
3 – 9 ay: Öksürük, hırıltı kaybolur, solunum işlevi % 10 artar
1 yıl: Kalp krizi riski sigara içenin riskinin yarısına iner
10 yıl: Akciğer kanseri riski içenin yarısına iner
15 yıl: Kalp krizi riski hiç içmeyenin riskine düşer

Neden sigarayı bırakmak istediğinizi işaretleyin. Nedenler herkes için değişik olabilir. Bir veya daha fazla nedeniniz olabilir:

 • Bütün yıl boyunca daha sağlıklı olacağım. 50 hastalık için riskim azalacak
 • Kalp krizi riski sigarayı bıraktıktan 3 yıl sonra içmeyenin riskine iniyor
 • Kanser riski sigara içilmeyen her yıl düşüyor
 • Uzun yaşa ve sağlıklı ol- Her iki sigara içicisinden biri 16 yıl az yaşayacak
 • Çocuklar için iyi örnek ol.
 • Sigara içmeyerek para biriktir
 • Kondisyon artması, kolay spor yapıp , merdiven çıkmak
 • Sağlıklı bebek sahibi olma şansı daha yüksek
 • Yiyecek ve içeceklerin tadı daha iyi
 • Cilt daha sağlıklı, erken kırışma yok
 • Sağlıklı ve temiz kokan nefes saç ve elbiseler
 • Hayatın tam kontolunu sağlamak, bağımlılığın esiri olmamak
 • Toplu taşıt araçlarında, uçaklarda seyahat etmek daha kolay olacak
 • Çalışmak daha kolay olacak, sigara odasında zaman geçmeyecek
 • Sigara şirketlerine sponsor olmayacağım
 • Çevre kirliliğine katkıda bulunmayacağım
 • Gelişmekte olan ülkelerin sömürülmesine araç olan bir ticaretin esiri olmayacağım