Dünya Ruh Sağlığı Federeasyonu (WFMH) Dünya Ruh Sağlığı Günü’nü 1992’de başlattı; bu ruh sağlığının ve ruhsal hastalıkların özgül yönlerine dikkat çekilmesi için yürütülen tek küresel kampanya olup, halen 135’ten fazla ülkede 10 Ekim’de yerel, bölgesel ve ulusal Dünya Ruh Sağlığı Günü anma etkinlikleri ve programları yoluyla kutlanmaktadır.

 

2011 Dünya Ruh Sağlığı Günü kampanyası “En İyi Yatırım Ruh Sağlığına Yatırımdır” cümlesiyle açılıyor. Bu yılın teması “ruh sağlığı alanına yatırım yapılmadığı takdirde, ruh sağlığı bozuk bireylerden oluşan ve ruh sağlığı bozuk bir toplumda diğer yatırımların verimli olmayacağı hatta bir anlamı olamayacağını” vurgulamaktadır. Ruhsal hastalıklar seçici davranmaz; herkese, her kültürde ve yaşamın her evresinde olabilir. Gerek bireylerin yaşadığı ruhsal hastalıkların tanı, tedavi ve rehabilitasyonunun en iyi koşullarda yapılabilmesi için ciddi yatırımların gerekli olması, gerekse toplum genelinde şiddet, zorlama, diyalog eksikliği ve  hoşgörüsüzlükle mücadele için yine insana yatırım yapılması gündemimizde en önde.

 

2011 ylında ruh sağlığıyla doğrudan bağlantılı olarak ön plana çıkan konular:

 

1. Adeta bir soykırım haline gelmekte olan kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri.

Bu şiddet ve cinayetlerin artışı toplumun şiddet katsayısının ne denli yüksek olduğunun bir işareti olduğu kadar şiddetin özellikle bazı bireylere-kadınlara- cinsiyeti nedeniyle yöneldiği gerçeğini de ortaya koyuyor. Bu sarmalın durdurulması için devlet ve toplumun tüm kesimlerinin ortak çalışması yakın zamanda yayınlanmış olan Ruh Sağlğığı Eylem Planı gibi bir Kadına Şiddetin Çözümü Eylem Planının yapılmasını gerekli görüyoruz.

 

2. Ruh sağlığı hizmetlerinin nicelik ve nitelik açısında geliştirilmesi. Ruh Sağlığı Eylem Planında ortaya koyulan hedeflerin gerçekleştirilmesi için kaynakların adil kullanılması.

 

3. Ruh Sağlığı Savunuculuğu (Avukatlığı)’nun toplum içinde tüm katmanlara yayılması için özellikle hastaların damgalanması, kaynakların arttırılması, insan gücünün desteklenmesi konularında farkındalığın arttırılması.

 

4. Ruh Sağlığı Yasasının 2015 yılından önce çıkarılması için çalışmaların hızlandırılması.

 

Toplumda en acil meselenin bölgesel, toplumsal ve bireysel düzlemlerde barış ikliminin yerleştirilmesi ve bu konuda söylenenleri dinleme ve hareket etme zamanı olduğunu söylüyoruz.

 

Bu konuda basının da duyarlıkla Ruh Sağlığı Savunucuları olarak bizlerle işbirliği içinde çalışmasını talep ediyoruz. Kamuoyunu oluşturan bireyler sağlığın önemli bir parçası olan ruh sağlığının korunması için harekete geçmeli, çünkü “ruh sağlığı herkese gerekli”.

 

 

 

 

Ruh Sağlığı Platformu Yürütme Kurulu Adına

 

Prof. Dr. Peykan G. Gökalp

 

Şizofreni Dernekleri Federasyonu

 

Türk Psikologlar Derneği

 

Psikiyatri Hemşireleri Derneği

 

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Derneği

 

Türkiye Psikiyatri Derneği

 

Türk Nöropsikiyatri Derneği