•Ghandi’nin sözleri
Önce önemsemezler,

sonra gülerler,

sonra kıskanırlar,

en sonunda ise yenilirler…

•Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız. Alkışlar önüne kansız elle çıkınız.
•Basit yaşa ki başkaları da varolabilsin.
•Bir insanı, ancak gerçekten uyuyorsa uyandırmak mümkündür. Ama, eğer uyumuyor da uyku taklidi yapıyorsa, dünyanın bütün gayretlerini sarfetseniz, nafiledir.
•Bizi yokedecekler şunlardır: İlkesiz siyaset; vicdanı sollayan eğlence; çalışmadan zenginlik; bilgili ama karaktersiz insanlar; ahlâktan yoksun bir iş dünyası; insan sevgisini alt plana itmiş bilim; özveriden yoksun bir din anlayışı.
•Bu dünyada öylesi aç yaşayan insanlar var ki, Tanrı onlara ancak bir somun ekmek suretinde görünebilir.
•Dinler aynı noktada birleşen farklı yollardır. Aynı amaca ulaşacak olduktan sonra ayrı yollar seçmemizin ne önemi olabilir?
•Dünyada görmek istediğiniz değişikliğin kendisi siz olun..
•Düşünceye gem vurmak, zihne gem vurmak gibidir. Bu ise rüzgarı zaptetmekten de zordur.
•Düzenli, temiz ve şerefli olabilmek için paraya ihtiyacımız yoktur.
•Göze göz, dişe diş düşüncesi bütün dünyayı kör edecek.
•Güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir.
•Haksızlığa sapıp bütün insanlar seni takip edeceğine, adaletle hareket edip tek başına kal daha iyi.
•Her sabah kalktığım zaman kendi kendime şöyle söz veririm: Dünya üzerinde vicdanımdan başka kimseden korkmayacağım. Kimsenin haksızlığına boyun eğmeyeceğim. Adaletsizliği adaletle yıkacağım ve mukavemet etmekte ısrar ederse onu, bütün mevcudiyetimle karşılayacağım.
•Keyif zaferde değil; asıl mücadele, girişim ve çekilen ıstıraptadır.
•Özgürlük hiçbir zaman “her istediğini yapma izni” anlamı taşımamıştır.
•Sevgi dünyadaki en incelikli güçtür.
•Sevgi her zaman ıstırap çeker, hiçbir zaman ne gücenir ne de intikam almaya çalışır.Günün sözü 14 Kasım 2006
•Sevgi insanlığın, şiddet hayvanlığın kanunudur.
•Sevginin olduğu yerde hayat vardır.
•Sıkılmış yumruklarla el sıkışamazsınız.
•Siz kendi elinizle teslim etmedikçe, kimse kendinize olan saygınızı elinizden alamaz.
•Söylediklerinize dikkat edin; düşüncelere dönüşür… Düşüncelerinize dikkat edin; duygularınıza dönüşür… Duygularınıza dikkat edin; davranışlarınıza dönüşür… Davranışlarınıza dikkat edin; alışkanlıklarınıza dönüşür… Alışkanlıklarınıza dikkat edin; değerlerinize dönüşür… Değerlerinize dikkat edin; karakterinize dönüşür… Karakterinize dikkat edin; kaderinize dönüşür…
•Şiddet göstermeme, inancımın birinci maddesidir. Aynı zamanda o, benim itikatımın da son maddesidir.
•Şiddet karşıtlığının ürettiği güç kesinlikle insan yeteneğinin icat ettiği tüm silahlardan gücünden üstündür.
•Tanrı dularımızı bize göre değil, kendi yöntemine göre yanıtlar.
•Toplum hayatı için bireysel özgürlük ve bağımsızlık şarttır.
•Toprağı kazıp onu işlemeyi unutmak, kendimizi unutmak demektir.
•Zayıf insanlar affedemezler. Affetmek güçlülere has bir özelliktir.