ASKERİMİZE NEDEN MEHMETÇİK DENİR?

Türk ordusunun kahraman askerine verilen unvan olarak “Mehmetçik” simgesi kökenini İslamiyet öncesi Türk medeniyetine kadar uzanmaktadır.

 
Atalarımız daha Orta Asya’dayken belirli eşyaları cisimleri ve şekilleri belirli manalara simge yapmışlardır. Mesela “ok” Tanrı’ya bağlılığın “yay” da bu bağlılığın cihana yayılmasının simgesiydi. Keza davulun tuğun devlet şeklinde değişik anlamları vardı.
 
Doğal olarak Türk ordusu içerisinde görev yapan askerler için de bir simge geliştirilmişti.
 
Bu dönemde Türk ordusu içerisinde görev yapan askerlere “alp” alp er” “alperen” vs. gibi unvanlar verilmekte idi. Bu unvanların verilmesinin temel nedeni askeri kişiliğin bir kişiye ait olmaması tüm ulusu temsil etmesi nedeniyle olmuştur.
İslam sonrasın da Hz.Muhammed adı çok sevildi ve yaygınlaştı..Zamanla Mehmet ismine dönüşen ve çok yaygınlaşan bu ad,Türk askerinin simgesi haline geldi…

Türk askerine verilen ”MEHMETÇİK” adı aslında bir ad değil bir amaçtır, simgedir. Simge olması ise ordunun tek tek şahıslara ayrılamayacağı ve bir bütün olarak ele alınması gerektiği içindir. Hepsine tek bir ad verilmelidir. ”MEHMETÇİK”