Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Bilaloğlu, 19 Ocak Salı günü Meclis’te görüşülecek Tam Gün yasa tasarısına karşı hekimlere tüm Türkiye ölçeğinde iş bırakma eylemi çağrısında bulundu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Eriş Bilaloğlu, düzenlediği basın toplantısında, 19 Ocak Salı gününün hekimlerin işi gücü bırakması gereken bir gün olduğunu ifade ederek, hekimlere iş bırakma çağrısında bulundu. Bilaloğlu, Salı günü acil ve özellikli hasta gruplarına sağlık hizmetlerinin yürütülmesine devam edileceğini belirterek, “Çağrımız bütün sağlık çalışanlarına ve halkımızadır. Salı günü bize nasıl katkı sunacaklarını biliyorlar” dedi.

Bilaloğlu, Tam Gün yasa tasarısının sadece yarı zamanlı çalışan 2 bin 500 hekimin sorunu olmadığını belirterek, “Sözün bittiği yerde mücadelenin önemi ortaya çıkar. Tasarı yasalaşırsa Anayasa Mahkemesi’ne götürme anlamında aday olan parti var. Bunun hazırlıklarını da yapıyoruz. Yeter ki hekimler tutumlarını göstersinler. Yasalaşma sürecinde olan bu yasa tasarısına karşı olduğumuzu söylüyoruz” dedi.

Ayrıca tasarının yasalaşması durumunda hekimlerin tek tek İdare Mahkemeleri’ne başvurmalarının da söz konusu olabileceği belirtildi.


Tam Gün Yasa Tasarısı geri çekilmelidir

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülriz Ersöz basın toplantısında yaptığı konuşmada, Tam Gün ve Kamu Hastane Birlikleri yasa tasarılarında geri adım atılmadığını, tasarıların Meclis Genel Kurulu’na gittiğini belirtti. Ersöz, “Hastane gelirlerinin artırılması temel hedef olurken, nitelikli hasta bakımı, eğitim ve araştırma bugünkünden daha geri plana itilecek, zor ve zaman harcanması gereken hastalardan uzak durularak, sadece bakılan hasta sayısının artırılmasına çalışılacaktır” diye konuştu.

Prof. Dr. Ersöz, Sağlık Bakanı ve Başbakan’ın aktardığı hekim ücretlerinin tavan rakamları yansıttığını belirterek, “Hekimlerin tasarıda belirtilen bu ücretleri almak için mesai dışı ve günde en az 13-14 saat çalışmaları gerekecek. Halkımızın sağlığına zararı olacak bu yasa tasarılarının ivedilikle geri çekilmesini, sağlık çalışanlarının özlük haklarının kalıcı bir şekilde düzeltilmesini, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının işsizlik kaygısı duymayacakları ve emekliliklerinde geçinebilecekleri düzenlemelerin acil yapılmasını tekrar talep ediyoruz” dedi. Prof. Dr. Ersöz, tüm Türkiye’de basın açıklamaları ve görev etkinlikleri dahil olmak üzere çeşitli etkinlikler gerçekleştireceklerini de söyledi.