Türkiye vatandaşlarının ortalama boyu 167,2 santimetre, ortalama kilosu ise 71,5 kilogram olarak belirlenirken, genç ve orta yaştaki nüfusun boyu ülke ortalamasının üzerine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine  göre, 2010 yılı itibariyle ülkede ortalama boy erkeklerde 172,6 santim,  kadınlarda ise 161,4 santim. Ortalama kilo ise erkeklerde 75,8, kadınlarda 66,9  kilogram düzeyinde bulunuyor.

Türk insanının boy ve kilosuna yaş gruplarına  göre bakıldığında ise ortalama boy, genç ve orta yaşlı nüfusta ülke  ortalamasının üzerine çıkıyor. Ortalama boy 15-24 yaş grubunda 167,5 santim,  25-34 yaş grubunda 168,8 santim ve 35-44 yaş grubunda ise 167,8 santim olarak  hesaplandı. Ortama kilo ise 15-24 yaş grubunda 62,3 kilogram, 35-24 yaş  grubunda ise 70,5 kilogram oldu.

Ortalama kilo 75 yaş ve üzerindeki grup  hariç diğer yaş gruplarında ise Türkiye ortalamasının üzerinde  belirlendi.

Vücut Kitle Endeksi

Vücut ağırlığının, boy  uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanan Vücut Kitle Endeksi  (VKİ) ortalaması ise geçen yıl 25,58 oldu.

VKİ erkeklerde 25,44, kadınlarda  ise 25,69 olarak hesaplandı.

Endeks, 18,50’nin altında olduğu durumlarda kişi  düşük kilolu, 18,50 ile 25,00 arasında olduğu durumlarda normal kilolu, 25,00  ile 30,00 arasında olduğu durumlarda da fazla kilolu kabul ediliyor. VKİ,  30,00 ve üzerinde olan kişiler ise obez olarak niteleniyor.

En fit  Romenler

TÜİK verileri VKİ açısından değerlendirildiğinde Türkiye’de 15  ve daha yukarı yaştaki nüfusun yüzde 16,9’u obez, yüzde 33’ü ise fazla kilolu.  Başka bir ifadeyle nüfusun yarısı kilo problemi yaşıyor.

Avrupa ülkelerindeki  duruma bakıldığında ise 2010 yılı itibariyle obezite oranları en yüksek 5  ülkenin başında yüzde 24,5 ile İngiltere geliyor. İngiltere’yi nüfusunun yüzde  23’ü obez olan İrlanda ve yüzde 22,3’lük obezite oranıyla Malta  izliyor.

İzlanda nüfusunun yüzde 20,1’i Lüksemburg nüfusunun da yüzde 20’si  obez.
Obezite verileri açısından en iyi durumdaki 5 ülkenin başında ise  Romanya geliyor. Nüfusunun yüzde 7,9’u obez olan Romanya’yı yüzde 8,1 ile  İsviçre, yüzde 9,9 ile İtalya, yüzde 10 ile Norveç ve yüzde 10,2 ile İsveç takip  ediyor.

OECD verilerine göre de 15 yaş üstü obez nüfusta yüzde 30,6’lık  oranla ABD başta geliyor. Bu ülkeyi yüzde 24,2 ile de Meksika izliyor. Yine OECD  verilerine göre obezite oranlarının en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 3,2 ile  Japonya ve Güney Kore.

Dağılım

TÜİK verilerine göre 2010  itibariyle yaş grubu ve cinsiyete göre ortalama kilo, boy ve VKİ verileri  şöyle;

Ortalama Kilo (Kg) Ortalama Boy (cm) VKİ Yaş Grubu Toplam Erkek  Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam 71,5 75,8 66,9 167,2 172,6  161,4 25,58 25,44 25,69 15-24 62,3 67,4 57,2 167,5 172,7 162,1 22,22 22,58 21,76  25-34 70,5 76,4 64,2 168,8 174,7 162,5 24,75 25,04 24,33 35-44 75,8 80,7 70,4  167,8 173,2 161,7 26,92 26,89 26,91 45-54 77,5 79,5 75,2 166,4 171,3 160,8 27,99  27,08 29,10 55-64 76,8 78,2 75,3 165,1 170,1 159,6 28,17 27,02 29,57 65-74 74,0  76,2 72,0 164,9 170,4 159,6 27,22 26,22 28,25 75 68,6 71,2 65,9 163,0 167,9  157,8 25,82 25,26 26,43