Binlerce doktoru ilgilendiren tam gün uygulaması Resmi Gazete’de yayımlandı.
 
Ancak uygulamaya ilişkin düzenlemeler Adalet Bakanlığı’nın teşkilat ve görevleri hakkındaki kanun hükmündeki kararnamenin içine gizlendi. Meslek dernekleri bile Resmi Gazete’deki düzenlemeyi dün akşam farkedebildi.
 
Kararnameye göre, üniversite öğretim üyesi, muayenehane açması durumunda kendi üniversitesinde sadece eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunabilecek, hasta bakamayacak ve ameliyat yapamayacak. Kendi üniversitesi dışında özel bir hastane ya da kendi muayenehanesinde çalışan öğretim üyesine ise döner sermaye payı verilmeyecek. Önceden sadece devlet hastaneleri başhekimlerine getirilen bir yasak, üniversitelere de yaygınlaştırıldı. Buna göre başhekimin yanında, rektör, dekan, enstitü, bölüm, anabilim ve bilim dalı başkanları da muayenehane açamayacak.
 
Bu yasaklar kararname ile GATA’daki doktorlar için de geçerli oldu. Kararname ile önceki yargı kararlarının ortadan kaldırıldığını savunan Türk Tabipleri Birliği ise iptal davası açmaya hazırlanıyor. Tam gün yasası devlet ve üniversite hastanelerinde çalışan doktorlara “ya hastane, ya muayenehane” seçme zorunluluğu getiriyordu. Ancak CHP’nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi yasanın bazı maddelerini iptal edince üniversitede çalışan doktorlara 8 saatlik mesainin ardından muayenehane ya da özel hastanelerde çalışma yolu tekrar açılmıştı.
 
 (Vatan)