TÜRKİYE 03.03.2011  
  Gün bir arada olma ve dayanışma günüdür. Derneğimizin 15 yıldır yaşama geçirdiği temel ilkeleri olan “bilim, etik ve dayanışma” bugün yaşanan gerçekliği anlamada ve umudu biriktirmede her sağlık çalışanına ışık olacak güçlü sözcükler olarak seslerimizde buluşacak, her katılan nefesle daha da gür çıkacaktır. Bunu gerçeğimiz yapmak için tüm meslektaşlarımızı 13 Mart’ta Ankara‘da bir arada olmaya davet ediyoruz.  
 
TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ TÜM ÜYELERİNİ 13 MART’TA TPD PANKARTI İLE YER ALACAĞI TTB ANKARA MİTİNG’İNE KATILMAYA ÇAĞIRIYOR
 
Değerli Meslektaşlarımız
 
Hem sağlık alanını giderek tahrip eden, hem de özlük haklarımıza yönelik ciddi saldırılarla karşı karşıya kaldığımız bir süreç yaşamaktayız. Bu saldırı tüm hekimleri ve sağlık çalışanlarının mesleğini onurlu biçimde icra etme ve halkın sağlığını koruma uğraşısını engelleyen, hekim emeğini değersizleştiren bir sağlık ortamını gerçek kılma çabasının son icraatları olarak gündemimizi kaplamış durumda. Türkiye Psikiyatri Derneği, TTB tarafından bugüne dek yürütülen “Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı İyi Hekimlik-Nitelikli Sağlık Hizmeti” mücadelesine her zaman katkı vermiştir. Bunu sürdürme çabasında olacaktır. Meslek grubumuzu her geçen gün daha şiddetli biçimde etkileyen ve geleceğimizi belirsizleştiren tüm uygulamalara gereken tepkiyi vermiş, bir meslek örgütü olarak üzerine düşen görevi, kimi zaman yürütülen karşı kampanyalara rağmen yaşama geçirmeye çalışmıştır.
 
Gün bir arada olma ve dayanışma günüdür. Derneğimizin 15 yıldır yaşama geçirdiği temel ilkeleri olan “bilim, etik ve dayanışma” bugün yaşanan gerçekliği anlamada ve umudu biriktirmede her sağlık çalışanına ışık olacak güçlü sözcükler olarak seslerimizde buluşacak, her katılan nefesle daha da gür çıkacaktır. Bunu gerçeğimiz yapmak için tüm meslektaşlarımızı 13 Mart’ta Ankara‘da bir arada olmaya davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki, 13 Mart 2011 Ankara Mitingi sağlıkla ve özlük haklarımızla ilgili sorunların ve taleplerimizin dile getirilebilmesi, görünür kılınabilmesi ve elde edilmesi için yaşamsal öneme sahip bir gündür.
 
“Bilim, etik ve dayanışma” ile Ankara’yı beyazla bezemek, şarkılarımız, haykırışlarımız ve umutlarımız ile gökyüzünü doldurmak ÇOK SES TEK YÜREK OLMAK için yollara çıkmalıyız.
 
Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu olarak tüm meslektaşlarımızı, TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ pankartı ile yer alacağımız TTB’nin Ankara Mitingi’ne katılmaya çağırıyoruz.
 
Saygılarımızla
 
Türkiye Psikiyatri Derneği
Merkez Yönetim Kurulu
 
 
Niçin 13 Mart’ta Ankara’da hepimiz mitingde olmalıyız?
 
Çünkü, özlük haklarımızda kayıplar yaşanıyor, ücretlerimiz düşüyor.
Çünkü, iş yükümüz artıyor.
Çünkü, reçetemizi SGK belirliyor.
Çünkü iki dakikada bir hasta bak da nasıl bakarsan bak diyorlar.
Çünkü, idari baskıdan, kadro, ciro kıskacından bıktık.
Çünkü, çalışma özgürlüğümüz, sözleşme özgürlüğümüz kısıtlanıyor.
Çünkü, mesleki bağımsızlığımız çok yara aldı.
Çünkü, hastalarımıza hedef gösterilmekten, üstümüze gelen şiddetten yorulduk.
Çünkü, çok kötü muameleye, kötü söze maruz kaldık.
Çünkü, asistanlık köleliğe döndü.
Çünkü, üniversite hastaneleri eğitim, araştırma yeri olmaktan çıkarılıyor.
Çünkü, tıp eğitimi niteliksizleştiriliyor.
Çünkü, yarınımızı göremiyoruz.
Çünkü, sağlık hizmetinin niteliği yerlerde sürünüyor.
 
Çünkü, biz hekimiz!
Çünkü, sağlık hizmetini üretenleriz.
Çünkü, dünyanın en değerli işini yapıyoruz.
Çünkü, bizi hiçe sayarak, bizi ezerek sağlık politikaları yürütülemez.
 
Çünkü, YETER ARTIK!
 
 Bizi ayrıştıranlar, birlikte bir şey yapamazlar diye rahat olanlar şimdi birleşmemizden korksunlar.
Şimdi biz, hepimiz, çok ses ve tek yürek olacağız.
 Ezberleri, oyunları bozacağız.
 
BİZ DURDURURUZ.
GÜCÜMÜZÜ GÖSTERİRİZ,
GÖRMEYENE, DUYMAYANA, DUYMAK İSTEMEYENE.
 
 
HAYDİ!
13 Mart 2011
TTB Büyük Ankara Mitingi’ne