Hekimler mümessil ziyaretine sıcak bakmıyor

Geçtiğimiz hafta içerisinde yayınlanan bir rapor, hekimlerin mümessil ziyaretlerine eskiye oranla daha az izin verdiğini ortaya koydu. Mümessillerin ziyaret edebildiği doktor oranı yüzde 70 civarında saptanırken, bu oranın bir önceki yıla göre yüzde 18 düzeyinde azaldığı saptandı.

“Arkadaşça gel”
Raporda reçete yazan doktorların yüzde 58’inin mümessilleri arkadaşça kabul ettiği; mümessil ziyaretlerinin ancak yüzde 30’unu kabul eden doktorların bütün doktorlar arasında yüzde 9’luk bir oranda olduğu belirtildi.

Çalışmanın ABD’deki 500 bin doktor, hemşire ve reçete yazabilen sağlık çalışanı ile 41 bin mümessile etkileşim ve iletişim hakkında bilgi sağladığına dikkat çekiliyor.

www.medicalnewstoday.com