Hasta bir numaralı önceliğe sahiptir. Onun yararlarını öncelikle gözet.
Hastanın rahatlığı ve güvenliğini temin et.
Amaç, hastaya hizmet etmektir, hukuksal güvence sağlamak değil.
Hastaya devamlı cevap ver.
Sorduğu her soruyu cevapla.
Hem duygusal hem olaylara ilişkin sorularını cevapla.
Sormasa bile hastaya her şeyi anlat.
Kötü haberleri duymak istemiyorsa, hastayı bunları duymaya zorlama. Ancak bunları bilahare onunla tartışmaya gayret et.
Bilgi akışı, hastadan aileye doğru olmalı, tersine değil. Öncelikle hasta bilgilendirilmeli, o da ailesini bilgilendirmelidir.
Sadece kısmi bilgin varsa, bilginin kısmi olduğunu söyle.
Hasta ile ilişkinin daima süreceği esasından hareket et ve uzun süreli dostluk kur.
Göz teması kur.
Ne yaptığını anlat.
Meslektaşlarınla değil, hasta ile konuş.
Hastanın rahat oturmasını, yakın ilişki içinde olmasını sağla.
Büyük masalardan uzak dur.
Mümkünse hem hasta hem de hekim konuşurken oturmalıdır.
Dinle, karşılık ver, cesaretlendir.
Genel olarak, hastanın konuşmasını sağlamak, hekimin konuşmasından daha iyidir.
Senden önce hastanın konuşması için zaman ayır.
Buyurmaktan ziyade, görüş.
Tedavi, hekimin emri ile değil, uzlaşmanın sonucu olmalıdır.
Hastanın, hekimin gösterdiği seçenekler arasında seçim yaptığını hatırla. Notlar al ve yeni durumları aktar.
Durum değiştikçe, plan ve hedefleri değiştir.
Yeni bilgiler, durmana ve yeniden değerlendirme yapmana neden olmalıdır.
Ataletin etkisi altında kalma.
Asla yalan söyleme.
Ne hastaya ne yakınlarına ne de sigorta şirketine.
Sorumluluk al. Sorumluluğu hemşireye, asistanlara veya intörnlere yükleme.
Hata yaparsan, hastaya durumu anlat.
Düzeltilmiş olsa ve hasta sonuçta iyi olsa bile, hatayı saklama.
Bir meslektaşını korumak için hile yapma, aldatma.
Asla hastanı bir başkasına yükleme.
Ancak, kendi uzmanlığının yeterli olmadığı anda, hastayı bir başka hekime havale et.
Empati oluştur, kontrolü ver.
Kızgın ve sinirlenmiş hasta ve yakınlarıyla muhatap olduğunda, buna önem ver.
Çözümü bulmadan önce, sorun üzerinde uzlaş.
Hastaya tedavi önerisinde bulunmadan önce, kendi algılarını ve sonuçlarını anlat.
Aydınlatılmış onam, hastanın neyin yanlış olduğunu anlamasını sağlamalıdır.
Müdahale etmeden önce, hastanın ne anlattığından ve anladığın konusunda emin ol.
Harekete geçmeden önce mümkün olduğunca çok bilgi topla.
Çözüm önermeden önce, bazı detayları öğren.
Uygun olmayan tedaviyi seçme.
Hasta tedaviyi seçer, ancak kendisine gösterilen seçeneklerden birini seçmek durumundadır.
Hasta uygun olmayan, ancak bir şekilde duyduğu bir ilacı isterse, hastaya neden uygun olmadığını anlat ve başka bir alternatif öner.
Hastanın hastalığa yönelik ve dini inançlarına saygı göster.
Zararsız geleneksel uygulamaları kabul et. Onları tahmin et.
Görevin hastayı rahatlatmaktı r. Din de bunun bir aracıdır.
Araştırmalar, dua (ibadet) eden hastaların daha çabuk iyileştiğini göstermektedir.
Emin değilseniz, hastaya inancını sorunuz.
Aslolan ne kadar yaptığından ziyade, nasıl yaptığındır.
Doğru seçimler, insani, hassas ve hastanın yararını ön planda tutan seçimlerdir. Hastanın yakınlarına da kibar davran. Ancak hasta arzu ve yararlarının daha ön planda olduğunu unutma.
Önemli olan, hekimlerin gerçekten ne yaptığı değil, ideal bir hekimin ne yapması gerektiğidir.