Değerli Hocalarım,

Sevgili Meslektaşlarım ve

Ruh Sağlığında Değişik Dallarda Hizmet Veren Sayın Uzmanlar:

Bir zaman var ki, filmlerin ve sahnelerinin tedavi konumlarında kullanılmaları ile ilgili çalışmaları çoğunuz ile paylaşmaktan uzak kalmış bulunuyorum.

Bu açığı kapatmak ve sizleri ilerde de periyodik olarak bilgi sahibi etmek için, senenin her mevsiminde, yılda dört defa, bir “quarterly newsletter – mevsimlik haber bülteni ” şeklinde derlenmiş elektronik haberleşmeyi bilginize sunmaya karar verdiğimi bildirmek isterim.

İki seneye yakın bir zamandır tam-gün’den yarım-gün çalışmaya geçtiğim, kendimi artık yarı-emekli olarak algıladığım bir devrede, ailece yaşadığımız yörede yer alan Özel Tıp Koleji, Lake Erie College of Osteopathic Medicine (LECOM), www.lecom.edu bağlantılı Stairways Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Polikliniğinden, www.stairwaysbh.org yine tam-gün çalişma teklifi aldım. Bu teklifi kabul etmemin en önemli etkenlerinden biri, kurumun bana, aynı bölgede bulunan ve daha önce çalıştığım St. Vincent Hastanesindeki Grup Film Terapi Programını bu sefer de Stairways konumunda kurup geliştirmem için istekte bulunmaları olmuştur. İki hafta önce yine yeni bir heyecan ile tam-gün statüsüne geçip, çalışmalarımı başlatmış bulunmaktayım.

Psiko-eğitim, açık sonlu ve kapalı sonlu grup oluşumları geliştikçe sizleri çalışmalarımızdan bilgi sahibi edeceğim.

Bu bültende ise aşağıdaki haberleri paylaşmak istemekteyim:

I – Filmlerin ve sahnelerinin tedavide kullanımı düzeyinde uzmanların devamlı sorduğu “kanıta dayalı olup-olmama” konusuna karşılık verme boyutunda çalışma ve araştırmalara girişen akademik çevreler ortaya enteresan bulgular sergilemeye başlamışlardır.

Bunlardan belki de en ilginçi, New York Üniversitesinin Nöral Bilim Merkezi ve Psikoloji Anabilim Dalınca beraber yürütülmüş olanıdır. “Nörosinematik: Film Nörobilimi” adı altında, benim de üyesi olduğum “Forum for Film and Mind – Film ve Bellek Oturumu” grubunun, senede iki defa yayınlanan “Projections: The Journal for Movies and Mind” dergisinde geçen sene yayınlanan makalede yansıtılmıştır http://cyberpsych.org/filmforum .

Çalışma, araştırmada yer alanların, belgesel, heyecanlı, müzikal ve şiddet odaklı çeşitli gruplara ayrılmış filmleri seyretmeleri esnasında merkez sinir sistemlerindeki dinamiği, işlem ve işlevleri, fonksiyonel manyetik rezonans imajlaması (fMRI) ile kayıtlanan ve konu içi korrelasyon analiziyle (ISC) değerlendirilen spatio-temporal etki-tepkiyi gözden geçirmektedir.

Aralarında benim de “Top 10 – En Güzel 10 Film” listemde yer alan “The Good, the Bad and the Ugly – İyi, Kötü ve Çirkin” in de bulunduğu filmlerin, beynin hiperaktif-aktif-hipoaktif bölgelerinin analizinde bilhassa “cognitive-behavioral,” bilişsel davranışçı terapilerde kullanımının fayda sağlayacağı yorumlanmaktadır www.journals.berghahnbooks.com/proj.

II – Belki de gelirinin Türk Silahlı Kuvvetlerine gideceğini önerdiğimiz için kendilerine bir kazanç sağlamayacağından hiç bir kitap evinin basım-yayınına yanaşmadığı “Psikiyatride Filmler, Filmlerde Psikiyatri” tedavi kitabımıza Değerli Mustafa Bilici Hocam sahip çıkmış, editörlüğünü de üstlenerek bizleri ihya etmiştir. Baş Hekimi olduğu Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin www.erenkoyruhsinir.gov.tr varlığı ile basımı yürütülmekte bulunan eser, bildiğiniz üzere hepimizin ürünüdür. Eski filmlerle terapi liste gruplarındaki tartışmalardan tutun da üyelerimizin bireysel olarak filmlerin tedavi potansiyelleriyle ilgili eleştirmelerini sergileyen kitabımız bir gelir gözetilmeden meslektaşlarımızın faydalanması için zamanı geldiğinde Mustafa Hocamın direktiflerine paralel olarak dağıtılacaktır.

III – Söz kitaptan açılmışken, şu anda İngilizce olarak mesleksel ve kurumsal danışmanlıkta ve liderlik konularında kullanılmak üzere Transaksiyonel Analiz ekolü değerlendirilmeleri yapılan yüz kadar filmden alınan sahnenin sunulduğu bir kitabı düzenlemekteyim. Trafford Basım & Yayın eviyle yaptığım anlaşmada “print on demand” sistemiyle dağıtımı kararlanmış durumdadır. Herşey yolunda giderse altı ay sonra bitmesi beklenmektedir.

III – Adana Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Değerli Bülent Demirbek Hocam www.arsh.gov.tr sitesinde filmlerin eğitim ve tedavide kullanımı ile ilgili yorumlarımı “Psikiyatri ve Sinema” köşesinde düzenlemektedir. Kritiği zaman zaman gözden geçirmenizden hoşlanacağınızı ve çalışmalarınızda uygulayacağınızı umutlamaktayım.

IV – T.C. Bolu İzzet Baysal Ruh Hastalıkları Devlet Hastanesi www.boluruhsagligi.gov.tr Başhekimi Değerli Hülya Ensari Hocam’ın başkanlığında ve sevgili Meslektaşım Dr. Fuat Beşkardeş’in moderatörlüğünde Bolu Ruh Sağlığı Ekibi haftalık film seyrini sürdürmekte ve filmlerin tedavide kullanımını devamlı tartışmaktadır.

Bültenimizin üç ay sonraki “yaz” mevsimi sayısında buluşmak üzere sağlıklar, mutluluklar ve başarılar dilemekteyim.

Dr. Fuat Ulus

2910 State Street

Erie, PA 16508, ABD