YÖK, öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak amacıyla tıp fakültelerinde rotasyon başlattı.

YÖK Yürütme Kurulu, Abant İzzet Baysal, Afyon Kocatepe, Cumhuriyet, Dicle, Düzce, Fırat, Gaziosmanpaşa, Harran, Kafkas, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Mustafa Kemal, Yüzüncü Yıl ve Zonguldak Karaelmas üniversitelerinin bünyesindeki tıp fakültelerinin anabilim ve bilim dallarındaki öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması amacıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 41. madde hükümlerinin uygulanmasını kararlaştırdı.

Bu çerçevede, söz konusu üniversitelerdeki tıp fakültelerinin öğretim üyesi ihtiyaçlarının, 2009-2010 öğretim yılı sonuna kadar en az 1 yıl süreyle belirlenen diğer üniversitelerdeki tıp fakültelerinden karşılanmasına karar verildi.

İhtiyaç duyulan üniversitelerdeki tıp fakültelerinde görev alacak öğretim üyelerinin 15 gün içinde yeni görev yerlerinde iş başı yapmaları gerekiyor. Bu öğretim üyelerinin kadroları kendi üniversitelerinde kalacak ve kadrosunda bulundukları üniversitedeki akademik yükseltmelerde 2547 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla öncelik verilecek.

İhtiyacı olan tıp fakültelerinin öğretim üyeleri, Ankara, Gazi, Hacettepe, İstanbul, Marmara, Dokuz Eylül, Ege, Akdeniz, Uludağ, Trakya, Karadeniz Teknik, Çukurova, Süleyman Demirel, Osmangazi, Celal Bayar, İnönü, Selçuk, Adnan Menderes, Ondokuz Mayıs, Cumhuriyet, Mersin ve Gaziantep üniversitelerinin tıp fakültelerinden karşılanacak. Belirlenen tıp fakültelerine ve bölümlere gidecek öğretim üyeleri de saptandı.

 

”Eşleştirdik”

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, bazı tıp fakültelerinin anabilim ve bilim dallarında ”ciddi birikmeler” olduğunu belirterek, buna karşın öğretim üyesi eksiği olan fakülteler bulunduğunu belirtti. Bu soruna çözüm bulmak için aylarca çalıştıklarını kaydeden Özcan, şöyle konuştu:

”Mesela bir fakültede 19 profesör var, onların altında ne doçent, ne yardımcı doçent, ne araştırma görevlisi var. Aynı şekilde bir fakültede de 43 hoca var, altlarında hiç kimse yok. Piramit tersine dönmüş durumdaydı. Hangi üniversitenin ihtiyacı, hangi üniversitenin fazlası olduğunu belirledik ve sonra eşleştirdik. Öğretim üyesi fazlası olanların ihtiyaç olan yerlerde görev almalarını istedik.”

Bulundukları fakültedeki öğretim üyesi fazlası olanların ”norm kadro”ya göre belirlendiğini kaydeden Özcan, bu uygulamanın yaklaşık bin kişiyi kapsayabileceğini bildirdi.