APEX Psikiyatri Kliniğimizde 1 psikiyatri uzmanı ve 1 uzman psikolog çalışmaktadır. Psikiyatri polikliniğimizde hafta içi 10.00 – 18.00 arasında ve Cumartesi günleri 11.00-15.00 saatleri arasında hizmetinizdeyiz.

APEX Tıp Merkezi Psikiyatri ve Psikoloji Ünitesinin amacı, hastalarımızın yaşam ve gelişim süreci içinde yaşadıkları psikiyatrik hastalıkları tedavi ederek yaşam kalitelerini ve işlevselliklerini arttırmak, koruyucu ruh sağlığı olarak da yaşam içinde karşılaştıkları güçlükleri henüz problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak ve kendilerini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip,çözüm odaklı düşünebilen, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, yaratıcı bireyler olarak yaşamalarına katkıda bulunmaktır.

Psikiyatriye başvuran hastalarımız psikiyatri uzmanımız tarafından değerlendirilip psikiyatrik muayenelerini olduktan sonra ,hastalıkları hakkında bilgi alır, gerekiyorsa psikolojik testler için klinik psikologumuza yönlendirilirler.Tanı için gerekiyorsa laboratuvar tetkiklerinden ve görüntüleme yöntemlerinden de yararlanılabilir.
Tedavi aşamasında ilaçla yapılan farmakolojik tedavi ve takiplerimiz mevcut olduğu gibi, hastalığın seyrine ve yarar oranına göre psikoterapi metodları uygulanır.

APEX Psikiyatri ve Psikoloji Ünitemizde Yapılan İşlemler:

• Genel Psikiyatrik (Ruhsal) Değerlendirme ve Muayene

• Psikolojik Değerlendirme ve Testler

• Zeka Testleri

• Kişilik Testleri (MMPI)

• Psikogram (Rorschach Testi)

• Nöropsikolojik Testler

• Psikofarmakolojik Tedaviler (İlaç Tedavileeri)

• Bireysel Psikoterapileer

• Psikodinamik Terapiler

• Davranışçı Terapiler

• Kognitif Terapiler

• Bütüncül (Eklektik) Terapiler

• Yaşlılık Psikiyatrisi (Geriyatrik Psikiyatriri)

• Yaşlılıkta Depresyon ve Kaygı Bozuklukları

• Yaşa Bağlı Unutkanlık

• Senil Demans (Bunama) Türleri

• Alzheimer Hastalığı


• Depresyon Tedavi Programları

• Şizofreni Tedavi Programları

• Bipolar Hastalık Tedavi Programları

• Panik Atak Tedavi Programları

• Çeşitli Fobilere Yönelik Tedavi Programları

• Obsessif-Kompulsif Bozukluk (Takıntılar ve Tekrarlar) ile İlgili Tedavi Programları

• Uyku Bozuklukları Tedavi Programları

• Cinsel İşlev Bozuklukları Tedavi Programları

• Aile ve Evlilik Terapileri

• Evde Psikiyatrik Muayene

APEX Psikiyatri Ünitesinde Tedavisi Yapılan Psikiyatrik Hastalıklar:

-Alkol Bağımlılığı ve Madde Bağımlılığı

-Bipolar Bozukluk (İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu)

-Depresyon

-Duygudurum (Mizaç) Bozuklukları

-Dürtü Kontrol Bozuklukları

-Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

-Kaygı (Anksiyete )Bozuklukları

-Kişilik Bozuklukları

-Korkular

-Kronik Yorgunluk ve Tükenmişlik Sendromu

-Takıntılar – Obsessif Kompülsif Bozukluk (OKB)

-Panik Atak / Panik Bozukluk

-Saç ve Kıl Koparma Hastalığı (Trikotillomani)

-Sosyal Fobi

-Stres ve İlişkili Bozukluklar

-Şizofreni ve diğer Psikotik Bozukluklar

-Travma Sonrası Stres Bozukluğu

-Geriatrik Psikiyatri (Alzheimer Hastalığı ve diğer demanslar)

-Sigara Bırakma Polikliniği

-Cinsel İşlev Bozuklukları

-Cinsel Sorunlar

-Uyku Bozuklukları

-Uyum Bozuklukları

APEX Psikiyatri Ünitesinde Uygulanan Psikoterapiler:

1-Bilişsel Davranışçı Terapiler (KDT)
Depresyon, Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları: Yaygın Anksiyete Bozukluğu,Panik Bozukluğu, Obsessif Kompülsif Bozukluk,Travma Sonrası Stress Bozukluğu, Sosyal Fobi.
Ergenlik Çağı Sorunları, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavileri,Dürtü Kontrol Bozuklukları

2-Psikodinamik Yönelimli Terapiler:Kişilik bozuklukları, ilişki problemleri,psikosomatik hastalıklar,uyum bozuklukları

3-Cinsel Terapiler:
Cinsel İşlev Bozuklukları: Vaginimus, Erken Boşalma, Sertleşme problemleri,Orgazm Bozuklukları, Cinsel kimlik Bozuklukları.

4-Aile ve Çift Terapileri

 

Hekimler