TPD SUT değişiklikleri ile hekime ve ilaca ulaşımının zorlaştırıldığını belirterek, SUT’un Psikiyatri hizmetini değersizleştirdiğini savundu.

TPD Genel Sekreteri Doç. Dr. Burhanettin Kaya ve Psikiyatrik Hizmetleri Ücretlendirme Görev Grubu Koordinatörü Uz. Dr. Fatih Öncü tarafından yapılan ortak açıklamada, Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında gündeme gelen ve kısaca SUT diye adlandırılan Sağlık Uygulama Tebliği kararlarının hekime ve ilaca ulaşımını zorlaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında gündeme gelen ve kısaca SUT diye adlandırılan Sağlık Uygulama Tebliği kararlarının hekime ve ilaca ulaşımını zorlaştırdığı belirtildi.

SUT içeriğiyle ilgili değişikliklerin sıklığı nedeniyle uyum zorluğu yaşandığı ifade edilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“SGK’yı kar eden bir kuruma dönüştüren, sağlık hizmetini ticari hale getiren, teminat paketleriyle sağlık hizmetinin niteliğini giderek düşüren bir biçime dönüştü. Hizmet başı uygulama ve vaka başı uygulama arasında seçim yapmak zorunda bıraktığı kurumları her geçen gün. “bu işletmenin dönmesi” mantığına sıkıştırarak biçimledi Sağlık hizmetinin gereksinimlerine göre değil uygulanan Dünya Bankası imzalı projelerin ve hükümetin gereksinimlerine göre teminat paketlerini daraltmaya başladı. Bunun giderek daha da artacağını öngörmemize olanak veren birçok uygulama var. Bir yandan tam gün yasası ile vaat edilen gerçek ve akıl dışı ücretler, diğer yandan global bütçe uygulaması ile şekillenen SUT’lar. Kurumlar da bu süreçle başa çıkabilmek için nitelikli sağlık hizmetini bırakmış, fatura kaçaklarını engelleyecek ve kesintiye yol açmayacak refleksler geliştirme eğilimindeler. Hekim mali müşavire dönüşmüş durumda. SGK uygulamaları Michael Moore’nin ünlü SİCKO adlı belgeselinde anlatılan ölüm müfettişlerini hatırlatıyor.”
 

SGK bütçe derdinde

TPD açıklamasında, alınan kararların sağlık hizmetlerinin kalitesini düşürücü etki yapabileceğine dikkat çekilerek, psikiyatri hastalarının ilaca ulaşımını zorlaştıran uygulamanın gerektiği vurgulandı. Açıklamada, geri ödeme sorunu yaşandığı için psikiyatri hastalarının sosyal güvenceden yoksun kaldıkları belirtilerek şu bilgilere yer verildi:

“Derneğimizce, iki yıl süren yoğun bir çabayla Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı ile ilgili bir kılavuz hazırlandı. Sağlık Bakanlığınca onaylandı ve resmi belgeye dönüştürüldü. Fakat SGK bu kılavuzun bir yıla yakın süre uygulanmasını tamamıyla mali gerekçelerle engelledi. SUT içeriğinde yeni bir değişiklik yapıldı. Bu yeni düzenleme ile ilgili olarak yaşanan yeni sorunlar var. Örneğin A ilacı şizofreni tanısında geri ödemesi olan bir ilaç iken son SUT da bu ilaç geri ödeme kapsamından çıkarılmıştır. Bu ilacı kullanan hastalar artık bu ilacı alamayacaktır. Her yeni SUT hiç bir bilimsel gerekçe göstermeksizin tamamıyla sağlıkta dönüşümün mantığını oluşturan sağlığı metalaştırma, ticari bir ilişkiye döndürme yaklaşımıyla her bir ilacı ödeme kapsamından çıkarma tasarrufuna sahiptir ve buradaki tek gerekçe SGK’dan çıkan parayı azaltmaktır. Kanser ilaçları vs. gibi hayati niteliği olan birçok ilaç kullanıcısı da bu tutumun mağdurlarıdır, mağdurları olmaya adaydır. Aslında endikasyon dışı ilaç kullanma kılavuzunda var olan bazı açıklamaların bu sorunu çözecek nitelikte olmasına karşın, SGK tek bir ilacı kapsam dışı bırakabiliyor. Bu konuda sağlık bakanlığı ve SGK arasındaki eşgüdüm eksikliğinin de büyük rolü var.”
 

Sorunlar hızla çözülmeli”

Bu sorunların hızla düzeltilmesi talep edilen TPD açıklamasında, “Bilimsel veriler ışığında tanımlanmış tüm endikasyonlarda ilaçların geri ödemesinin sağlanmasını, endikasyon dışı ilaç kullanımı kılavuzun hızla ve eksiksiz olarak yaşama geçirilmesini, bu konuda yaşanan sorunların çözülmesinde yasakçı değil çağdaş, bilimsel, sağlığa temel bir insan hakkı olarak bakan, hasta merkezli ve insancıl denetim mekanizmalarının oluşturulmasını ve kurumlar arası eşgüdümün eksiksiz biçimde, gecikmeden sağlanması gerektiğini düşünüyoruz” denildi.